Verkeersveiligheid

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen, moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties, zeker rondom scholen, verzorgingshuizen en sportclubs. Kruispunten en andere gevaarlijke verkeerssituaties moeten vaker worden bekeken vanuit de verschillende typen gebruikers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.