VOG voor sportvrijwilligers

Het CDA vindt het belangrijk dat de (sport)vereniging een veilige plek is voor iedereen. Daarom stimuleert het CDA dat vrijwilligers verplicht worden een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Voor vrijwilligers moet deze kosteloos aan te vragen zijn.

Daar waar mogelijk wordt het voor sportverenigingen goedkoper om accommodaties (binnen en buiten) te huren van de gemeente. Hierdoor kunnen verenigingen hun contributie verlagen en kunnen ook meer mensen uit de lagere middenklasse sporten. Voor sportverenigingen die een pand in eigendom hebben zijn er al eerder goede maatregelen getroffen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.