Wonen

Het CDA heeft de volgende uitgangspunten om bij deze bevolkingsgroei de stad ook voor de toekomst een thuis te laten zijn, ook voor gezinnen met kinderen.

Om de bevolkingsgroei te kunnen huisvesten willen we jaarlijks 2.000-2.500 nieuwe woningen bouwen voor met name studenten, afgestudeerde jongeren en gezinnen. Deze groepen willen we aantrekken en vasthouden, ze vormen het toekomstige cement van onze stad.

Steeds meer jongeren en gezinnen met middeninkomens kunnen aan de ene kant geen koophuis betalen en mogen aan de andere kant geen sociale huurwoning bewonen. Voor deze groepen moet er fors meer gebouwd worden in de middenklasse huursector. De planning van 450 woningen per jaar in dit segment moet omhoog naar minimaal

600 woningen, het aandeel sociale huurwoningen bij nieuwbouw kan gezien het aandeel scheefwoners met 150 woningen per jaar terug. Omliggende gemeenten hebben wat betreft het CDA ook een taak in het opvangen van de behoefte aan sociale huurwoningen.

Het CDA is geen voorstander van sociale woningbouw in iedere wijk van de stad, wel wil het CDA dat wijkbewoners de mogelijkheid krijgen mooier of groter te gaan wonen in de eigen wijk. Ook in de wijken met veel sociale huurwoningen moeten daarom ook duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen kunnen worden gebouwd.

Vooral in de naoorlogse wijken van Den Haag kan de woningdichtheid omhoog waarbij we de bestaande woningen zoveel mogelijk behouden en combineren met goedkopere koopwoningen en hoogbouw. De opbrengsten worden direct in de buurt ingezet om de voorzieningen en de leefbaarheid te verbeteren.

Naast nieuwe woningen is het belangrijk om de herstructurering van Den Haag Zuidwest en Mariahoeve sneller door te zetten nu de economische crisis weer voorbij is. Om investeringen in deze wijken te stimuleren, maken we met projectontwikkelaars afspraken zodat zij ook in deze wijken investeren.

Het CDA wil, in navolging van de wijk Kraayenstein een inhaalslag voor achterstallig onderhoud in de openbare ruimte in met name de wijken Houtwijk en Nieuw Waldeck.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.