Woonoverlast

Woonoverlast door buren is een reëel probleem, omdat het tot in je eigen huis doordringt. De overlastgevers worden hiervoor hard aangepakt. Een eerste stap is dat buren elkaar durven aan te spreken, zo nodig met hulp van buurtbemiddeling. Het CDA pleit voor het inzetten van de ASO-wet waarmee overlastgevende buren sneller boetes kunnen krijgen en in het uiterste geval uit hun huis geplaatst kunnen worden. De capaciteit van de Haagse pandbrigade en het meld- en steunpunt woonoverlast worden hiervoor uitgebreid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.