Zorg

De gemeente Den Haag heeft de bezuinigingen van het kabinet van VVD en PvdA kunnen opvangen door extra eigen middelen in te zetten. Met de decentralisatie rondom zorg is er veel verantwoordelijkheid bij gemeenten te komen liggen. De gemeente kan snel en accuraat zorg op maat organiseren.

De budgetten zijn echter ook fors beperkt, dus een slimme, gerichte en efficiënte organisatie is van belang. Rechtvaardigheid zonder frustrerende bureaucratie is het uitgangspunt. Nu ouderen steeds langer thuis willen en moeten wonen, moeten we meer levensloopbestendig bouwen en blijven werken aan goede zorg en mantelzorgondersteuning voor ouderen. Dat vraagt om blijvende investeringen in ouderenzorg en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook een snelle ondersteuning op maat voor ouderen in geval van nood moet snel en adequaat georganiseerd kunnen worden.

Het CDA is trots dat Den Haag de eerste Nederlandse stad is met het Age Friendly Cities predicaat van de Verenigde Naties. Den Haag is niet alleen een stad om prettig op te groeien, maar ook om fijn oud te worden.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.