30 mei 2020

5G kan Goeree-Overflakkee verder brengen

5G kan Goeree-Overflakkee verder brengen nu rechter vaststelt dat de uitrol zorgvuldig gaat.

Een boer hoeft straks minder gewasbeschermingsmiddelen in te zetten als hij met behulp van 5G tot op de centimeter bladeren in beeld kan brengen. Precisielandbouw is een techniek waar Nederland in voorop loopt en wat met de komst van een sneller netwerk nog verder kan worden doorontwikkeld.

Met 5G wordt het straks mogelijk om ambulances direct in contact te stellen met een arts in het ziekenhuis. Dat betekent dat de diagnose niet door het ambulancepersoneel hoeft te worden gesteld, maar dat de arts in het ziekenhuis direct betrokken is bij de eerste hulp en de diagnose.

Het wordt met 5G mogelijk om een buslijn in stand te houden in een gebied waar dit zonder een flinke subsidie niet meer mogelijk is. Met de komst van 5G moet het mogelijk zijn om straks zelfrijdende bussen te laten rijden.

Het is niet voor niets dat Trouw al in 2018 schreef dat het platteland zit te springen om 5G. De vereniging van plattelandsgemeente wijst ook haar leden op het feit dat het voor de commerciële aanbieders straks weer veel aantrekkelijker is om te starten in de stad, dan op het platteland. Als de kleinere gemeenten niet opletten staan we straks weer achteraan in de rij en verliezen we aan innovatiekracht.

Dat zou jammer zijn, aangezien we een groot aantal bedrijven en instellingen hebben op dit eiland die afhankelijk zijn van dit soort innovaties. Het ligt voor de hand om allereerst het ziekenhuis te noemen, maar ook in de zeevaart, in de agrarische sector en op technologisch gebied  hebben we bedrijven die nationaal en internationaal hoog aangeschreven staan.

Het CDA kon daarom ook niet instemmen met de motie van VKGO en Groep Jan Zwerus die opriepen om de landelijke overheid te verzoeken om voorlopig op het eiland 5G niet toe te staan. Alhoewel de wethouder al aangaf dat de landelijke overheid hier niet in mee zal gaan, zou het volgens ons ook heel onverstandig zijn om dit signaal af te geven.

De lokale CDA-fractie heeft de afgelopen periode veel tijd besteed om de consequenties van de uitrol van 5G goed te doorgronden. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat de uitrol zorgvuldig wordt vormgegeven, omdat er sinds de invoering van mobiele communicatie voortdurend onderzocht wordt of er schadelijke effecten zijn. Tot nu toe zijn die niet gevonden.

 

Lees meer info over gezondheidsrisico’s op:

https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/het-5g-netwerk-een-gevaar-voor-de-volksgezondheid

Lees meer info over veldmetingen op:

https://nos.nl/artikel/2335294-meten-van-straling-5g-is-bijdragen-aan-geruststellen-burger.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.