08 juli 2021

Algemene Beschouwingen door Daniël Huising

Inbreng van fractievoorzitter Daniël Huising bij de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2021.

 

Dit is de tijd van doen.

Een verzekeringsmaatschappij wil ons in een reclame laten geloven dat we in een tijd leven waarin we niet alleen maar denken aan betere tijden, maar dat we juist aan de slag moeten gaan.

Dit is de tijd van doen.

Als CDA herkennen we die tijd van doen in de samenleving. Vorige week nog waren we bij de jeugdbrandweer waar we enthousiaste vrijwilligers op vrijdagavond mooie oefeningen hebben zien klaarzetten voor een grote groep jeugdleden van Den Bommel en omstreken.

We zijn in Stad a/h Haringvliet geweest, waar niet alleen maar wordt gepraat over de energietransitie en over woningbouw, maar waar door dorpsraad en projectontwikkelaar de handen uit de mouwen worden gestoken om ook daadwerkelijk het dorp een impuls te geven.

We hebben de beroepscampus bezocht en de visserijschool. Als we het hebben over de tijd van doen! De beroepscampus draait op volle toeren en de visserijschool heeft in een jaar tijd de school omgevormd tot een levensvatbare school, waar jongeren op een praktische manier worden geïntroduceerd in de wereld van zeevaart en visserij.

 

Dit is de tijd van doen.

Wat we als jonge CDA-fractie hebben geleerd in deze raadsperiode is dat startnotities, beleidsnota’s en participatietrajecten geduldig zijn. In alle plannen die we maken wordt vaak gezegd dat beleid zorgvuldig tot stand moet komen voordat we door kunnen. Maar soms duren deze trajecten ook gewoon lang.

In de vorige raadsvergadering gaf één van de wethouders gelukkig aan niet helemaal vast te zitten aan beleidsnota’s als het gaat om bijvoorbeeld de woningbouw. Dat was ons uit het hart gegrepen, want ook voor de woningbouw geldt dit is de tijd van doen.

We kunnen niet wachten met nieuwbouwplannen maken en wat het CDA betreft staan er nog veel panden te verpauperen op dit eiland waar woningbouw mogelijk zou zijn. Juist op dit soort plaatsen is de provincie niet tegen ontwikkeling. Om hiermee aan de slag te gaan hebben we ook geen notities nodig.

Zijn we dan tegen beleidsplannen en notities? Nee hoor, zeker niet. We geven graag een compliment over de manier waarop de ombuigingsnota tot stand is gekomen en zo zijn er meer voorbeelden van goede en zorgvuldige beleidsnotities.

Maar soms lijkt het wel eens of het opleveren van de beleidsnota of notitie het doel op zich wordt en is de uitvoering alleen nog maar een vergezicht. We hopen dat dit niet geldt voor het respijthuis of de sportnotitie.

Onze oproep was aan het begin van deze periode om er voor te zorgen dat het respijthuis gerealiseerd zou worden en we wilden als CDA een impuls te geven aan het vergroten en het verbeteren van de speelruimte en het autoluw maken van woonwijken. Dit is de tijd van doen schreven we al in coronatijd nu meer mensen hun auto lieten staan.

We hopen daarom dat er kort na de zomer een prachtige notitie ligt en dat er vrij snel naar de vaststelling ook een uitvoeringsprogramma komt met prachtige voorbeelden hoe we die buitenruimte gaan inrichten voor spelen, fietsen en leven, zodat ook met name de kleinere kinderen tijdens deze coalitie periode extra energie krijgen van dit eiland.

De afronding van de harmonisatie van de voetbal is niet afhankelijk van een notitie. Dit is de tijd van doen. We zouden daarom graag een raadsbrief ontvangen hoe men dit traject nu op korte termijn tot een goede einde gaat brengen.

Daarnaast roepen we het college ook op om met of zonder notitie te starten met de aanpak van de andere buitensportaccommodaties. Inventariseer wat er nodig is en presenteer deze raadsperiode nog aan de raad wat er qua budget nodig is om het speelveld met de voetbal gelijk te trekken.

De tijd van doen geldt ook voor ons als raad. Als CDA hebben we daarom een oproep voor onze collega’s. We moeten nu nog niet gaan roepen dat we het e.e.a. wel over de verkiezingen heen kunnen tillen. Je bent volgens ons gekozen voor vier jaar en niet voor drie en een beetje.  Dit is de tijd van doen.

Omdat we als gemeenteraad nu niets willen zeggen over de toekomstige huisvesting van de gemeente en de gemeenteraad, worden we in de kadernota geconfronteerd met de eerste van een reeks uitgaven die nodig zijn voor upgrades aan gebouwen waarvan wellicht straks in een coalitieakkoord of raadsprogramma staat dat ze tegen de vlakte gaan. Wat ons betreft komt het college snel met een voorstel voor renovatie of nieuwbouw en legt dit voor aan de raad die nu gekozen is.

Tot slot willen we als CDA een dankwoord uitspreken voor al het werk wat dit jaar weer is verzet door college en ambtenaren. Als CDA hebben we een aantal keer persoonlijk een beroep op jullie gedaan om ons bij te praten en dit waren prettige gesprekken waarin er ondanks de drukte voldoende tijd werd genomen om op een deskundige manier al onze vragen te beantwoorden.  We wensen iedereen Gods zegen toe in het werk wat er nog voor ons ligt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.