08 juli 2019

Als je 900.000 euro gemeenschapsgeld verstrekt aan een voetbalclub, dan moet toch iedereen kunnen nagaan waaraan het geld wordt besteed?

Zaterdagavond ontploft social media. Veel mensen hebben geen goed woord over voor de politiek op Goeree Overflakkee. Hoe kan het toch zijn dat een club met zoveel achterstallig onderhoud niet meteen wordt geholpen?

De accommodatie van DBGC is er slecht aan toe. Onderhoud heeft men de laatste jaren niet meer gedaan in de wetenschap dat de gemeente uiteindelijk geld beschikbaar gaat stellen voor een nieuwe accommodatie. Wachten is eigenlijk geen optie meer. Dat snapt iedereen die een kijkje gaat nemen op het sportpark.

Het is niet de eerste keer dat een voetbalvereniging een aanvraag doet voor een noodkrediet en het zal ook niet de laatste vereniging zijn. Voetbalverenigingen hebben een bijzondere positie op het eiland. Er is zes miljoen euro beschikbaar om de accommodaties op te knappen. Ooit waren er kunstgrasvelden toegezegd, maar dat voorstel is in een vorige raadsperiode teruggetrokken. Er is toen wel toegezegd dat het bedrag bestemd voor kunstgras gereserveerd zou worden voor het op orde brengen van alle voetbalaccommodaties.   

Dinsdag jl. kwam er bij alle raadsleden een motie binnen. VKGO, PVDA en ChristenUnie hebben bedacht dat het wellicht beter is om geld naar voren te halen om toch snel te kunnen starten. De wethouder van VKGO geeft donderdag in de raad aan dat dit niet verstandig is. Als we het bedrag aan het begin van 2020 verstrekken krijgen we 200.000 euro subsidie van de landelijke overheid. Dat scheelt de gemeenschap behoorlijk wat geld.  Daarnaast is de tijdswinst miniem. Een vergunningstraject duurt vaak langer dan 3 maanden en het geld komt 1 januari beschikbaar. Het vergunningstraject wordt daarom zo snel mogelijk opgestart.

Bij de bedragen die worden genoemd zal het bij de andere sportclubs op het eiland gaan duizelen. Verschillende verenigingen zijn leningen aangegaan om hun accommodatie op orde te brengen en hebben de kantineprijzen en de contributie flink naar boven moeten bijstellen. Het heeft deze verenigingen soms behoorlijk wat leden gekost. Alleen daarom al vindt het CDA dat je goed moet kunnen uitleggen waarom en waarvoor DBGC dit geld krijgt.

Als CDA hebben we aangegeven dat we de motie begrijpen, maar dat wij niet kunnen instemmen zonder dat er en goed uitgewerkt plan is gepresenteerd in de gemeenteraad. Je kunt niet zomaar 900.000 euro beschikbaar stellen, zonder dat je met de vereniging naar landelijke subsidiemogelijkheden hebt gekeken, of hebt afgesproken op welke manier de vereniging invulling geeft aan een deel zelfwerkzaamheid. Onze inwoners moeten kunnen controleren waar we geld aan uit geven en burgers moeten kunnen nagaan of het geld goed besteed is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.