05 april 2019

CDA bereikt stop op recreatiebebouwingen Kop van Goeree

In de raadsvergadering van 28 maart jl. zijn belangrijke besluiten genomen op het gebied van recreatie. Zo komen er onder meer geen nieuwe recreatieparken bij op de kop van het eiland en mag er voor recreatiewoningen geen extra landbouwgrond worden onttrokken. Het CDA had deze punten duidelijk aangegeven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen en is blij dat ze nu ook door de raad vastgesteld zijn als kader voor de toekomst.

 

Geen bebouwing in natuur- en zandwallengebied

Het bestemmingsplan Ouddorp Bad deelgebied Oost – waarvan de beleidskaders al in het verleden waren vastgesteld – werd dankzij een amendement van de coalitiepartijen verder versoberd en verbeterd. Het aantal te bouwen eenheden is naar beneden bijgesteld en een waardevolle open ruimte in het landschap blijft behouden. Ook heeft de raad unaniem besloten om niet in te stemmen met het plan om recreatiewoningen te bouwen in het natuur- en zandwallengebied aan de Westerweg in Ouddorp nabij een agrarisch bedrijf.

Koersvast CDA blij met bereikte overeenstemming

Het CDA is vasthoudend gebleven aan de koers om op te komen voor behoud van het landschap en de onbebouwde kust, de ruimte en de rust. Daarom heeft het CDA vanaf het begin een kritische mening over de voorstellen ingenomen en aangegeven dat er een grens bereikt is op de kop van het eiland. Voor het CDA staat bij alle recreatieontwikkelingen de maatschappelijke meerwaarde voorop.

Na stevige discussies heeft het CDA uiteindelijk overeenstemming kunnen bereiken waardoor andere partijen hun opvattingen hebben bijgesteld en de gemeenteraad besluiten heeft genomen die in lijn zijn met waar het CDA voor staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.