29 mei 2018

CDA stelt vragen over noodvoorzieningen voetbalverenigingen

Verschillende voetbalverenigingen op ons eiland hopen in deze periode hun velden te renoveren, zodat hun sportpark weer gebruiksklaar is na de zomerstop. Nu de competitie is afgelopen kan de drainage worden vernieuwd, of de waterafvoer op het sportpark worden verbeterd. Het CDA kon al in de vorige vergadering instemmen met de noodvoorzieningen die de velden weer speelklaar zouden maken voor het nieuwe seizoen. Een vreemde eend in de bijt was echter de aanvraag van voetbalvereniging OFB. Hier ging het niet over een noodvoorziening voor de velden, maar werd de raad gevraagd in te stemmen met het vernieuwen van de kleedkamers en de bouw van een bestuurskamer en een materiaalhok. Daniel Huising, woordvoerder sport van de CDA-fractie stelde diverse vragen over de noodzaak van deze verbouwing, de hoogte van het bedrag en of er werkzaamheden door de vereniging zelf zouden worden uitgevoerd. Na een levendig debat werd met een ruime meerderheid in de raad besloten om de verbouwing van OFB door te schuiven naar een volgende vergadering en in te stemmen met alle overige werkzaamheden.

In de vergadering van afgelopen donderdag was de CDA-fractie opnieuw niet geheel overtuigd van de nieuwe onderbouwing. De fractie vond het vooral lastig om in te stemmen met deze verbouwing, omdat er sinds de gemeentelijke herindeling nog geen algemene standpunten zijn ingenomen over de gemeentelijke financiering t.a.v. renovatiewerkzaamheden van sportparken, uitbreidingen van accommodaties of nieuw op te richten sportverenigingen.

Wanneer we nu als raad zouden instemmen, moeten we volgens het CDA ook richting andere sportverenigingen kunnen uitleggen waarom OFB deze financiering krijgt en waarom er voor andere verenigingen soortgelijke of juist andere regels gelden.

Uiteindelijk stemde het CDA opnieuw na een lang debat in. In een stemverklaring gaf de fractie te kennen het voorstel te steunen. We wensen als fractie OFB alle goeds toe en hopen dat de verbouwing een impuls zal geven aan de voetbalsport in Ooltgensplaat.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.