29 oktober 2021

Dorpsbezoek Goedereede en Ouddorp; bouw voor eigen inwoners

Het CDA Goeree-Overflakkee trekt regelmatig de wijken en dorpen in om te horen wat er leeft bij de inwoners en verenigingen. Dit keer bezochten de lokale CDA’ers Goedereede, Havenhoofd en Ouddorp. In deze plaatsen is een duidelijke behoefte naar meer betaalbare woningen voor de eigen inwoners, veel jongeren en ouderen kunnen nu geen kant op. Het CDA vindt het ongewenst dat huizen opgekocht worden door beleggers of recreanten. In de gemeenteraad heeft raadslid Dirk Pijl daarom een motie voor een zelfwoonplicht ingediend.

De dorpentour werd begonnen bij raadslid Dirk Pijl op ’t Hôôd voor een gesprek met de buurtvereniging. Vervolgens was er in Ouddorp bij restaurant Bij Marc een gesprek over recreatie & toerisme met diverse inwoners, ondernemers en organisaties. Met bij elkaar een uniek gezelschap van recreatieondernemers (VEERO), agrarisch ondernemers (LTO) en natuurorganisaties (NLGO en OKRR) werd naar balans gezocht. Niet meer toerisme, maar meer kwaliteit. Dus wel kwaliteitsverbetering van verouderde parken, maar geen nieuwe recreatieparken op de kop van het eiland. Behoud van het unieke en open landschap en de onbebouwde kust. Wat mooi is moet mooi blijven.

Na een bezoek en lunch bij geitenboerderij De Mèkkerstee ging het CDA door naar het stadje Goedereede. In de toren was er eerst een gesprek met Oranjevereniging Goedereede. Daarna vertelde stadsgids André Kastelein meer over de geschiedenis van het stadje. Na een korte stadswandeling werd de dag afgesloten met een wijntje in de wijngaard van Gert-Jan van Veen van GoedeReedeWijnen.

Villawijk aan de duinrand bij Ouddorp

In het gesprek met de diverse organisaties in Ouddorp werden ook de zorgen kenbaar gemaakt over het plan Ouddorp Bad Oost. Een plan om aan de duinrand in Ouddorp naast een hotel ook een wijk met 40 luxe appartementen en villa’s te bouwen voor gebruik als tweede woning, recreatief of permanent. CDA-raadslid Dirk Pijl geeft aan het plan echt ongewenst te vinden nu er zo’n grote woningnood is: ,,Jongeren en starters snakken naar woningen. Laten we daar vooral eerst naar kijken.’’

Zelfwoonplicht wordt ingevoerd

Zowel in Goedereede als Ouddorp kregen de eilandelijke CDA’ers te horen dat veel woningen opgekocht worden door beleggers of recreanten. Voor de eigen inwoners en zekers voor starters wordt het zo steeds moeilijker om nog aan een betaalbare woning te komen. Het CDA vindt dat woningen er zijn om in te wonen. Reden voor CDA-raadslid Dirk Pijl om het initiatief te nemen voor een motie die oproept tot een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen en dit ook te onderzoeken voor bestaande woningen.

Na een stevige discussie in de gemeenteraad met voornamelijk de VVD, werd de motie in iets aangepaste vorm toch unaniem gesteund. Het college heeft de motie voortvarend opgepakt. Inmiddels is namelijk al bekendgemaakt dat daadwerkelijk een anti-speculatiebeding en een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen ingevoerd wordt. Volgens het CDA positief nieuws voor de inwoners van ons eiland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.