22 oktober 2020

Oproep CDA: welke mantelzorger geeft u op?

In deze bijzondere tijden wordt er op alle plaatsen in de zorg heel hard gewerkt. Veel respect en
waardering daarvoor. Ook voor mantelzorgers is er sprake van toenemende druk. Het CDA
Goeree-Overflakkee heeft grote waardering voor de inzet, liefde en aandacht van al deze
mantelzorgers en voelt het als haar plicht om dit te ondersteunen en te waarderen. Het CDA
hoopt ook dit jaar weer rond de ‘Dag van de Mantelzorg’ aan een groot aantal mantelzorgers
deze waardering over te brengen.


Opgeven mantelzorgers
Kent u of bent u een mantelzorger op Goeree-Overflakkee die onbetaald en mogelijk langdurig zorgt
voor zieke, gehandicapte of oudere familieleden of bekenden? Het CDA komt graag met deze
mantelzorgers in gesprek om naar hun persoonlijke verhaal te luisteren, een hart onder de riem te
steken en te laten weten dat hun liefdevolle inzet gewaardeerd wordt.
Het CDA zorgt dat deze mantelzorgers persoonlijk gebeld worden door één van hun eilandelijke
vertegenwoordigers en dat zij in de brievenbus een attentie krijgen als waardering voor al hun inzet.
Het CDA wil geen risico nemen en brengt dit jaar geen persoonlijk bezoek aan huis. Aanmeldingen
met naam, telefoonnummer en adres van de mantelzorgers kunnen tot uiterlijk dinsdag 3 november
doorgegeven worden via cdagoereeoverflakkee@gmail.com of een bericht via social media.


Respijthuis op Goeree-Overflakkee
Voor het CDA is het belangrijk dat de gemeente respijtzorg ruimhartig aanbiedt voor mantelzorgers.
Zodat een mantelzorger de mogelijkheid heeft om zorgtaken even helemaal over te laten aan een
zorgprofessional of vrijwilliger, om op die manier even op adem te komen en de zorg daarna weer op
te kunnen pakken. In het coalitieakkoord is daarom afgesproken de mogelijkheid van een respijthuis te
onderzoeken, een kleinschalige voorziening waar degene voor wie wordt gezorgd tijdelijk kan
verblijven.


CDA, SGP en CU hebben dit verzoek ook via een motie ingediend die unaniem is aangenomen door
de gemeenteraad. Ondanks meerdere keren te informeren bij verantwoordelijk wethouder Bruggeman
(VKGO) blijft het wachten op resultaat. CDA-raadslid Lobke van Oorschot heeft samen met de SGP
en CU opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder, met een dringende oproep om nu zo
snel mogelijk stappen te zetten zodat mantelzorgers verder ondersteund kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.