12 september 2016

Verslag Daniël Huising bij CDA1000 in Amsterdam

Op 10 september jl. mocht ik namens de afdeling Goeree-Overflakkee naar de CDA1000 bijeenkomst. Een bijeenkomst om 1000 CDA-leden de kans te geven om zich uit te spreken over het verkiezingsprogramma en voor mij een mooie kans om in mijn eerste lidmaatschapsjaar het CDA beter te leren kennen.

In de Kromhouthal, de voormalige machinefabriek van Stork en Kromhout, opende Ruth Peetoom de bijeenkomst met mooie woorden over het doel van de bijeenkomst.

 Een groep van 1000 leden mag zich uitspreken over de verschillende thema’s van het verkiezingsprogramma. CDA leden gaan in kleine groepen met elkaar in gesprek en formuleren per tafel een uitgangspunt rond een thema. Dit uitgangspunt wordt uiteindelijk aan het eind van de dag in een stemronde opnieuw door de deelnemers beoordeeld. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot 15 breed gedragen standpunten voor het nieuwe verkiezings-programma.

Ik ben de dag gestart met een gesprek rond het thema ‘Sterke Samenleving.’  In een groep van 12 personen hebben we nagedacht over een gezamenlijk te formuleren uitgangspunt voor het verkiezingsprogramma.  Waar iedereen het eens was over het kernwoord ‘meedoen’ bleek het lastiger om dit te vertalen naar een helder en concreet uitgangspunt. Problemen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt werden ter tafel gebracht en zinvol bediscussieerd, net als ouderenparticipatie en de inactiviteit van jongeren. Het lukte echter in deze ronde niet om tot een duidelijk gedragen voorstel te komen.

In de tweede ronde heb ik doorgesproken over het thema familie en gezin.  In een mooi en gemêleerd gezelschap kwamen we tot een goed gesprek over mantelzorg. Een aantal tafelgenoten voelden zich tegengewerkt in wet- en regelgeving bij de ondersteuning van hun familie. Anderen gaven aan dat er ook in de opvoeding nog veel te winnen valt als het gaat om hulpbereidheid. In dit gesprek konden we wel aardig tot de kern komen. Hulpbereidheid zou niet van de overheid moeten afhangen, maar ondersteuning van de overheid is noodzakelijk waardoor ook complexe en tijdrovende zorg door mantelzorgers kan worden volgehouden.

Na de tafelgesprekken konden we uit alle ingebrachte uitgangspunten vijf voorkeuren uitspreken. De stemronde heeft uiteindelijk vijftien uitgangspunten opgeleverd die zijn terug te vinden op de CDA site.

Volgens mij kan het CDA terugkijken op een goed georganiseerde dag. Hopelijk is op deze dag de basis gelegd voor een mooi en breed gedragen verkiezingsprogramma.

Een hartelijke groet,

Daniël Huising

Daniël Huising is lid van het CDA en woont in Sommelsdijk. Namens onze afdeling was hij bij de CDA1000. Lees ook het interview met Daniël in het NRC over de CDA1000:

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/10/169654-a1520800

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.