01 juni 2018

Werkbezoek Vliedberg Ouddorp met Tweede Kamerlid Lenny Geluk

Vrijdag 1 juni j.l. heeft een delegatie van het CDA Goeree-Overflakkee, waaronder fractievoorzitter Tea Both en raadslid Lobke van Oorschot (Sociaal Domein), het woonzorgcomplex de Vliedberg in Ouddorp bezocht. Bij dit werkbezoek was ook mevrouw Lenny Geluk, 2e Kamerlid voor het CDA met de portefeuille WMO, aanwezig.

Na de hartelijke ontvangst door medewerkers van de Vliedberg gaf Lenny aan dat zij vanuit haar rol als 2e Kamerlid graag gevoed wil worden vanuit de praktijk. Onderwerpen van gesprek tijdens dit werkbezoek waren Zorg zonder Dwang, de Village Deal en de Dementievriendelijke Samenleving.

Een tweetal medewerkers van de Vliedberg vertelden dat zij met veel plezier bij de Vliedberg werken en erg trots zijn op hun werk. Zij lichtten de resultaten toe van het project "Zorgen zonder dwang", waar zij bijzonder enthousiast over waren. Dit project heeft als doel om dementerende cliënten zoveel als mogelijk is te laten leven op de wijze zoals ze dat thuis gewend waren. Dit betreft onder andere kledingkeuze, keuze in wat ze eten, maar ook het intern openzetten van deuren tussen gesloten afdelingen.

De resultaten van dit project, wat nu 2 jaar loopt, zijn zeer bemoedigend. Onder andere het gebruik van PsychoFarmica, medicatie om onrust bij cliënten tegen te gaan, is in gebruik erg afgenomen. Mevrouw Ellen Hoogervorst, lid van de Raad van Bestuur van Curamare was ook aanwezig bij dit werkbezoek. Zij gaf aan dat bij Curamare het waardig ouder worden centraal staat en dat cliënten bij hen mogen blijven wie ze zijn. 

Na een korte rondleiding in één van de afdelingen, waar we kennis mochten maken met de bewoners - inclusief de aanwezige robotpoes én echte huispoes - gaf mevrouw Josette van Loon, beleidsmedewerker Gezondheidszorg van de gemeente Goeree-Overflakkee, een toelichting over de Village Deal. Dit is een project vanuit de gemeente dat ondersteunt wordt door de VNG en waarmee ontschotting van de dementiezorg wordt nagestreefd. Dit project past ook goed bij Paulina.nu, het samenwerkingsinitiatief op Goeree-Overflakkee dat ontschotting in de zorg nastreeft.

Kortom, een zeer informatief en waardevolle bijeenkomst, wat ook door mevrouw Lenny Geluk zo is ervaren. Zij neemt de gedeelde informatie mee naar Den Haag om te benutten in haar dagelijkse werk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.