Dirk Pijl

Goedereede

FunctieRaadslid
AdresDuinroosplein 1
3252 LD  Goedereede
Telefoonnummer(0187) 49 25 07
E-mailadresd.pijl@goeree-overflakkee.nl
BeleidsterreinenRuimtelijke ordening, Welstand, Volkshuisvesting en Bouwzakenbeleid, Beheer Gem. gebouwen, Landbouw en Visserij, Bedrijventerreinen, Grondbeleid, Zuidwestelijke Delta, Getijdecentrale, Openbare Werken

Ik ben Dirk Pijl. Geboren in Ouddorp en woon al 40 jaar met veel plezier met mijn vrouw op Goedereede-Havenhoofd. Opa van zes prachtige kleinkinderen. Ik vind het leuk om op zaterdag bij het voetballen te kijken in Ouddorp of in Stellendam en om te zingen met het Christelijk Ouddorps Mannenkoor.

Vanaf jonge leeftijd werk ik in de visserij. Ook ben ik bestuurslid van de visserijvereniging. De visserij ligt mij na aan het hart. Ik ben trots dat we in Stellendam zo’n mooie visserijhaven hebben. Zeker ook voor de werkgelegenheid moeten we de landbouw en visserij op ons eiland behouden. Geen landbouwgrond meer inleveren voor natuur of toerisme.

Wat mooi is moet mooi blijven. Uitbreiding van nieuwe recreatieparken op de kop van het eiland moeten we niet meer toestaan en zeker geen bebouwing aan de kust en op de stranden. Wel onze inwoners betrekken bij nieuw beleid, de kerkepaden herstellen en stoppen met bouwen in het zandwallengebied in Ouddorp. Ik was de enige volksvertegenwoordiger van de kop van het eiland die tegen deze bebouwingen en de forse uitbreiding van de recreatieparken heeft gestemd.

Ik hecht aan de ruimte en de rust, zeker ook op zondag. Ik blijf mij inzetten om de identiteit, de cultuur en het unieke landschap op de kop van Goeree te behouden. Daarvoor heb ik op woensdag 21 maart uw stem nodig. Kies voor een vertegenwoordiger vanuit de kop van het eiland en de visserijsector!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.