Tea Both-Verhoeven

Dirksland

Functie

Wethouder Openbare Werken, Innovatie, Economie, Landbouw en Visserij

Taken
  • Innovatie, duurzaamheid en energiebeleid 
  • Economische zaken (inclusief Smart water, bedrijventerreinen en vestigingenbeleid, standplaatsen en weekmarkten)
  • Arbeidsmarkt
  • Landbouw en Visserij (inclusief deelneming UFA)
  • Gebiedsmarketing (waaronder evenementen en Stichting Eilandmarketing)
  • Beheer Buitenruimte (buitendienst)
  • Zuidwestelijke Delta (inclusief “Waterpoort”)

Vervanger: wethouder D.A. Markwat

2e loco-burgemeester

Kernwethouder: Goedereede, Havenhoofd, Stad aan 't Haringvliet en Langstraat.

Ik ben Tea Both-Verhoeven en woon met mijn man in de polder tussen Dirksland, Herkingen en Melissant. Ons huis staat aan de rand van de Slikken van Flakkee. Daar wandel ik graag en geniet ik van de natuur, de rust en ruimte. De zorg voor natuur en cultuur en het principe van rentmeesterschap liggen mij na aan het hart.

Vele jaren heb ik in de thuiszorg gewerkt en nu ben ik werkzaam in woonzorglocatie Geldershof in Dirksland. Ik ben in de zorg terecht gekomen omdat ik menselijk contact belangrijk vind. Delen in zowel vreugde als verdriet. Het geloof is daarbij voor mij een belangrijke inspiratiebron in de omgang met mensen.

Als gemeenteraadslid heb ik mij ingezet voor goed ouderenbeleid en de ondersteuning en waardering van mantelzorgers en vrijwilligers. Onze ouderen verdienen de allerbeste zorg en we zien om naar mensen die eenzaam zijn en zorg nodig hebben. Meer geld naar de thuiszorg en meer levensloopbestendige woningen zijn nodig. Voor goede zorg en behandeling en voor de werkgelegenheid is het belangrijk om het ziekenhuis in Dirksland te behouden.

Ook kom ik op voor de verkeersveiligheid. In het bijzonder voor de N215 bij Nieuwe-Tonge en Melissant. Hoewel het lijkt dat de provincie aan de werkzaamheden gaat beginnen, zal ik de vinger aan de pols houden en dit kritisch volgen. Daarvoor heb ik op woensdag 21 maart uw stem nodig. Stem op een lijsttrekker die weet wat er speelt in uw dorp!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.