20 februari 2020

De nieuwe fractieassistent Paul Kuijten stelt zich voor.

Hallo mensen, Gorcummers.

Even voorstellen;

Ik ben Paul Kuijten, 66 jaar fit en vitaal en denk nog een tijdje actief door te kunnen / werken. Ik heb inmiddels 45 jaar gewerkt voor het openbaar bestuur. Ik heb mede hierdoor vaardigheden opgedaan om te kunnen omgaan met de relevante politieke, bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen. Tegengestelde belangen zijn mij niet vreemd en kan daarmee goed omgaan met respect voor het openbaar bestuur.  

Ik heb mij daarom beschikbaar gesteld om voor de gemeenteraad te beginnen met fractie ondersteunend werk. Het CDA ligt het kortste bij mijn gedachtegoed. Ik heb mij uit die spirit aangemeld bij het CDA en nu dan als ondersteuner van de fractie. Ik heb de ambitie om voor alle Gorcummers het goede te doen.

Na mijn middelbare school heb ik een civieltechnische opleiding gevolgd aangevuld met Stedenbouw en verkeer, ruimtelijke ordening en bestuurskunde. Ik heb gewerkt in het gemeentelijk vastgoed waarin ik mij vanuit de technische achtergrond heb gespecialiseerd in grond- en vastgoed vraagstukken tussen publieke en private partijen. Mijn kennis van de inhoud en ervaring met gemeenten, maakt mij tot een resultaat gerichte persoon die ambitie vertaalt in resultaat. Voor de fractie wil ik mij breed inzetten, aan alle terreinen proeven en vaardigheden opdoen.

Hiervoor breng ik mee een overtuigende, resultaatgerichte en creatieve manier van communiceren. Ik ben proactief, zichtbaar, breed inzetbaar maar heb vooral een hardnekkig vertrouwen in mensen en voor mensen. Wat telt naast -het vak verstaan- is de menselijke maat.

Misschien tot ziens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.