09 juli 2019

Duurzaamheid, mobiliteit en meer. Nieuws van onze fractie.

In de afgelopen week werd de Perspectiefnota in onze gemeenteraad besproken. In de Perspectiefnota worden de kaders voor de begroting van onze stad in 2020 opgenomen. Voor onze CDA fractie een mooi moment om enkele belangrijke punten onder de aandacht te brengen. 

Een Duurzaamheidslening voor verenigingen. De duurzaamheidslening is een renteloze lening voor verenigingen, stichtingen en scholen voor zaken die bijdragen aan de verduurzaming van verenigingsgebouwen, schoolgebouwen en aanverwante zaken, waarbij de gemeente de rentekosten voor haar rekening neemt. Voorgesteld wordt om hiervoor vanaf 2020 een leningenplafond van € 1 miljoen in te stellen en vervolgens op basis van de ervaringen te bezien of dit bedrag toereikend/nodig is. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke lening worden op dit moment nog uitgewerkt. Dit is iets waar we als CDA al heel lang voor hebben gepleit en het gaat er nu echt komen. Daar krijgen we energie van. Laten we allemaal de verenigingen aanmoedigen hiervan gebruik te maken. 

Een ander punt wat onze fractie onder de aandacht heeft gebracht is mobiliteit. Voor de komende 4 jaar wordt 18 miljoen euro gereserveerd voor mobiliteit. Over ruim een half jaar is de mobiliteitsvisie af en met deze reservering kunnen we direct aan de slag om de bereikbaarheid te verbeteren. We weten allemaal dat het nodig is en het is dan ook belangrijk daar nu alvast middelen voor te reserveren. 

Onze CDA fractie heeft ook aandacht gevraagd om weer afspraakloos naar de gemeente te kunnen. Nu kan dit alleen op afspraak en als je b.v. 5 minuten te laat bent moet je een nieuwe afspraak maken. Op initiatief van het CDA heeft de raad unaniem besloten te onderzoeken of het weer zonder afspraak kan en wordt gelijk de openingstijden onderzocht. Op vrijdagmiddag is bijvoorbeeld de balie van ons stadhuis gesloten terwijl juist dan veel Gorcummers in de gelegenheid zijn om hun zaken te regelen. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat 40% van de inwoners hiervoor kiest ondanks dat dit een wachttijd met zich meebrengt. Wij kijken met spanning uit naar de uitkomsten en hopen dat we dit ook weer daadwerkelijk gaan invoeren. 

Mooie punten, maar er is nog veel meer besproken. Vragen, stuur deze naar onze fractievoorzitter, Lennert Onvlee, l.onvlee@gorinchem.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.