Christine Heijkoop

Kandidaat no. 03

Christine Heijkoop, 36 jaar, trotse arkbewoner en 11 jaar inwoner van Gorinchem. Gelukkig getrouwd en moeder van 4 kinderen binnen een samengesteld gezin.

Werkzaam als leidinggevende op straat bij de Politie-eenheid Rotterdam. Actief binnen een team dat zich inzet voor een veilig en inclusief werkklimaat binnen en buiten, waarbij onderlinge verschillen gewaardeerd worden; ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid of herkomst.

“Kort geleden werd tijdens een werkoverleg aan mij gevraagd waar ik voor sta en wat mijn drive is binnen mijn werk. Op persoonlijk vlak speelden er een aantal zaken die mijn aandacht vroegen. Op dat moment realiseerde ik mij precies wat mij drijft. Ik sta namelijk midden in het leven. Dezelfde dingen overkomen mij. Als politievrouw weet ik op professioneel vlak wat veiligheid inhoudt, op straat en achter de voordeur. Maar als dochter, zus en moeder van opgroeiende (tiener)kinderen vóel ik het. Vanuit mijn werk weet ik wat inclusiviteit inhoudt, maar als inwoner en burger ervaar ik het.

Ik sta niet aan de zijlijn. Ik ben geen toeschouwer die vertelt hoe het anders en beter zou moeten. Ik ben de samenleving ook zelf en ik sta er midden in. Vanuit dat perspectief voel ik wat mij aanjaagt, namelijk het willen creëren van een veilig, leuk en fijn leven op de plek waar je woont, voor iedereen!

Vanuit het CDA wil ik mij graag inzetten voor een positief Gorinchem, waar je volledig mag zijn wie je bent en waar aan een ieder gedacht wordt. Met extra aandacht voor opgroeiende jongeren. Hoe kunnen we als ouders en verzorgers vertrouwen hebben, los laten en toch betrokken blijven bij hetgeen wat hen bezig houdt. Door Corona is sociale media een nog grotere rol gaan spelen en zijn eenzaamheid, verveling en normafwijkend gedrag onder jongeren toegenomen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat zij zich gezond ontwikkelen en weer beter in hun vel komen te zitten. Laten we liever voorkomen dan genezen en dat kan door het bieden van kansen. Met ‘we’ bedoel ik een ieder die betrokken is, want als inwoners van Gorinchem zijn we samen verantwoordelijk voor de energie die we hier in stoppen.

Met veel vertrouwen omarm ik mijn kandidaatstelling en kijk ik uit naar de Gemeenteraadsverkiezingen!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.