Recreatie en toerisme

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is prachtig: een uitgestrekt gebied met mooie natuur en veel water. De kansen voor recreatie en toerisme moeten worden benut en daartoe is een regionale aanpak nodig.

Het CDA vindt dat de regio zichzelf meer op de kaart zetten door onze mooie streek gezamenlijk te promoten. Het CDA wil het onderlinge contact tussen aanbieders van recreatieve activiteiten en arrangementen bevorderen: hierdoor verbinden we  het groene gras van de regio met het blauwe water. Dit netwerk kan een diversiteit aan recreatieve programma's verzorgen en een aantrekkelijk gezamenlijk aanbod doen aan de toeristische wereld, we moeten de toeristen in de regio kunnen vasthouden.

De veerdienst is hierin belangrijk als voorziening in relatie tot toerisme en cultuur. Het veer kan de ruggegraat vormen voor plannen in dit gebied: vestingstad en vestingdriehoek zijn unieke gegevens. Daarom wil het CDA de Gorcumse veerdienst voortzetten, maar de financiële risico’s die de gemeente hierbij loopt mogen wij niet uit het oog verliezen.

Het CDA wil het opzetten van een klein hotel of een bed&breakfast vergemakkelijken om toeristisch verblijf in de stad voor meer dan één dag in Gorinchem en de regio te stimuleren. De regelgeving op dit gebied dient in alle regiogemeenten geharmoniseerd te worden. Belemmerende regels moeten worden geschrapt, om ondernemers in de recreatieve sector ruimte te bieden de kansen te benutten.

Het CDA pleit voor afschaffing van de toeristenbelasting mocht de opbrengst niet opwegen tegen de kosten van de inning. Mocht deze belasting wél inkomsten opleveren, dat moet deze geïnvesteerd worden in een goede infrastructuur voor toerisme en in marketing en promotie van Gorinchem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.