Veiligheid in de wijk

De politie kan niet op elk moment dáár zijn waar haar aanwezigheid spontaan vereist blijkt. Er moet daarom meer aandacht zijn voor preventie. Direct contact met de politie moet dichtbij mogelijk blijven, met publieksvriendelijke openingstijden. De wijkagent moet zichtbaar zijn voor de buurt en het grootste deel van zijn of haar tijd in de buurt actief zijn.

Grote wijken, zoals Gorinchem-Oost, moeten meer uren voor de wijkagent toebedeeld krijgen dan klein wijken. Dat is nu nog niet eerlijk verdeeld. Over de Gildenwijk heeft het CDA toenemende zorg over de jeugd. De wijkagent vervult een cruciale functie, hij of zij kan de veilig­heid en de leefbaarheid van een wijk enorm vergroten.

Het CDA wil meer buurtpreventie organiseren op de momenten dat het nodig is. In samenwerking met de wijkagent en de BOA kunnen wijkbewoners vaak meer bereiken dan men denkt: men kan zelf mede­ver­antwoor­delijk zijn voor de sociale veiligheid in de eigen wijk. Met inzet van allen kan beter worden omge­gaan met buren die door hun asociaal gedrag de hele buurt tot last zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.