10. Hans Alderliesten

Mijn naam is Hans Alderliesten, 30 jaar, getrouwd, vader van twee dochters, wonend in Plaswijck. Ik werk als adviseur bij Movisie, kennisinstituut voor het sociaal domein. Ik ben nu alweer enkele jaren actief als afdelingsvoorzitter van het CDA in Gouda. Daarnaast ben ik ledenraadslid van de Rabobank Gouwestreek en als organist verbonden aan diverse kerkelijke gemeenten in de omgeving.

Ik wandel, lees en schrijf graag. Liefst combineer ik het: al wandelend langs de Breevaart of in het Plassengebied citaten van Augustinus overdenken. En vervolgens delen op Twitter, want delen is vermenigvuldigen. Ik wil de wereld beter achterlaten dan ik hem aantrof. Werken aan een Gouda dat we door kunnen geven aan de volgende generatie!

De gemeente is niet de eerste, laat staan de enige oplossing voor problemen heeft. De focus moet niet liggen op euro’s. Ook niet op autonomie. Er zijn mensen die niet mee kunnen. We hebben te maken met verschillende snelheden. En er is leegte en vraag naar zin. Inwoners zijn in mijn ogen geen doelgroep, maar partners. De samenleving is meer dan de overheid. Ik werk graag mee aan de transitie van voorkauwen naar voordoen, van dirigent naar coach, van geld naar waarde.

Nu de overheid een stap terug doet, betekent het dat de samenleving aan zet is. Maar de samenleving kan niet alles oppakken. Als een herder zal de overheid voor de schapen uit moeten blijven lopen om de weg te wijzen; maar ook tussen de kudde in om mee op te lopen, te ondersteunen en te stimuleren; en achter de kudde aan om degenen die niet mee kunnen komen te helpen waar nodig en waar wenselijk. Kwetsbare groepen worden te vaak over het hoofd gezien én worden niet adequaat bediend.

Concreet betekent het voor mij dat ik me graag inzet voor:

  • Goede voorzieningen voor inwoners: dichtbij, vertrouwd en toegankelijk.
  • De natuur is mijn zorg! Goed omgaan met grond en water, door bijvoorbeeld tijdig maatregelen te nemen tegen verzakking. We hebben de aarde in bruikleen.
  • Groene golf voor beweging! Bewegen is gezond, dus voert de gemeente stimulerend beleid ten aanzien van voetgangers, fietsers en toerisme.
  • Inwoners die ideeën hebben hoe de stad schoner, beter, mooier, sterker kan worden gemaakt moeten daarbij worden gefaciliteerd. Burgerparticipatie is geen speeltje van het gemeentebestuur om mee te pronken, maar hard werken om inwoners echt serieus te nemen en uit te gaan van de wensen en behoeften die er in wijken en buurten leven.

Waarom zet je je in voor het CDA in Gouda?

Het CDA is een politieke partij die zich inzet voor verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit. Begrippen die ik erg belangrijk vind.

Sinds 2011 maak ik deel uit van het bestuur van de CDA-afdeling. Ik ben voorzitter sinds begin 2015. CDA Gouda is een inspirerende partij met betrokken en idealistische leden. Ik ben dankbaar om daar deel van uit te maken en me namens het CDA te kandideren voor de gemeenteraadsverkiezingen!

Contact: alderliestenJ@gmail.com / 06-36153340

Website: hansalderliesten.nl
Twitter: AlderliestenJ

Terug naar Onze kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.