Martijn van der Wind

Mijn naam is Martijn van der Wind, ondernemer, communicatieman en Gouwenaar uit Utrecht. De eerste helft van mijn 43 jaar heb ik in Utrecht gewoond, de andere helft woon ik in Gouda. Tijdens mijn studie leerde ik in Zuid-Afrika mijn vrouw kennen. In 1998 kwamen we naar Nederland en zijn we in Gouda gaan wonen, eerst in Korte Akkeren en sinds mei 2000 in de Hoevenbuurt. We hebben twee zoons: een van zestien en een van elf.

Duidelijke taal
Ik ben ondernemer en werk in Gouda als algemeen directeur bij Leene Communicatie Academie. We verzorgen communicatietrainingen voor bedrijven en voor organisaties in de publieke sector. Daarnaast zet ik me in voor de strijd tegen analfabetisme en laaggeletterdheid. Taal is de basis van communicatie. Toch kan lang niet iedereen er goed mee overweg. Wist u bijvoorbeeld dat ongeveer 9.000 Gouwenaars tussen de 16 en 65 jaar moeite hebben met lezen en schrijven? Dat raakt mij. Daarom wil ik organisaties helpen in begrijpelijke taal te communiceren.

Luisteren en begrijpen
Goede communicatie begint met luisteren en begrijpen. Pas dan is het mogelijk om te verbinden. Ook in de politiek streef ik daarnaar, want Gouda bestaat dankzij alle Gouwenaars. Samen krijgen we meer voor elkaar. Hoe willen we Gouda doorgeven? Dat is voor mij en voor CDA Gouda een belangrijke vraag. Van 2014 tot 2018 heb ik als burgerraadslid geprobeerd bij elk onderwerp eerst te luisteren en te begrijpen wat alle betrokkenen bezighoudt. En dat wil ik met uw steun de komende vier jaar graag voortzetten.

Zorg voor werk
Ondernemers zorgen voor groei en werkgelegenheid. Ik ben lid van Gouda Onderneemt en zie daardoor van dichtbij hoe Goudse ondernemers steeds weer de schouders onder de stad zetten. CDA Gouda streeft naar een ondernemersvriendelijke stad, ook voor kleine en middelgrote bedrijven. We pleiten voor een gelijk speelveld voor ondernemers en gunnen ook kleine ondernemers een vaste vrije dag in de week. Want ook ondernemers leven niet in hun eentje.

Martijn van der Wind

Contact: martijn.vanderwind@gouda.nl
Telefoon: 06-47836789
Blog: voorgouda.wordpress.com
Facebook: MartijnCDA
Twitter: Martijn_Gouda
Instagram: martijnvanderwind

Terug naar Onze Kandidaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.