29 mei 2018

CDA-fractie draagt Michiel Bunnik voor als kandidaat-wethouder

GOUDA – De Goudse CDA-fractie draagt Michiel Bunnik voor als kandidaat-wethouder. De partij onderhandelt mee om tot een nieuwe coalitie te komen. Naar verwachting treedt spoedig een nieuw college van burgemeester en wethouders aan in Gouda. Bunnik is daarvoor kandidaat-wethouder voor het CDA.

CDA Gouda is verheugd dat Michiel Bunnik zich bereid heeft getoond kandidaat te zijn voor het wethouderschap in Gouda. Hij kwam vorig jaar op nummer 3 op de kandidatenlijst van het CDA, werd verkozen tot raadslid en werd in maart geïnstalleerd in de Goudse raad.

Goudse ondernemer Bunnik kandidaat-wethouder

Huibert van Rossum, fractievoorzitter CDA Gouda: ‘Bunnik is geboren en getogen Gouwenaar, ondernemer in Gouda met passie voor onze stad. Hij richt zich bij uitstek op het leggen van verbinding en samenwerking tussen mensen, organisaties en bedrijven. Iets dat wij van groot belang achten voor het stadsbestuur in Gouda en onze Gouwenaars. Vooral nu we willen experimenteren met raadsbrede samenwerking komt het goed kunnen luisteren, verbinden en actief handelen vanuit een gezonde ondernemersgeest goed van pas’.

Van Gelder veel dank verschuldigd

De afgelopen periode was Jan-Willem van Gelder namens het CDA wethouder en de partij en fractie zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Van Rossum: ‘Zo’n twee jaar geleden is Van Gelder bereid geweest, in een politiek lastige periode als gevolg van een bestuurscrisis binnen het stadsbestuur, voor de resterende duur van de raadsperiode toe te treden als wethouder. Hij bracht de juiste bestuurlijke ervaring, kwalificaties en expertise mee tegen de achtergrond van de veranderopgave die er lag. Aan die opgave is uitvoering gegeven door onder meer te bouwen aan vertrouwen en het programma ‘kracht van de samenleving’ te lanceren met veel ruimte voor initiatief van de Gouwenaar. Dat verdient lof evenals voor alle inzet op het terrein van ‘social return’ (extra banen voor langdurig werklozen) en sport (o.a. uitbreiding rugbyveld, sportstimuleringsfonds, nieuwe sportnota en het terugdraaien van de eerder voorgenomen bezuinigingen op sport). Van Gelder heeft met veel betrokkenheid invulling gegeven aan zijn rollen binnen het college. Wij danken hem voor zijn inzet voor CDA Gouda.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.