14 februari 2018

CDA Gouda deelt Valentijnstaart uit in de Savelberg

Op woensdag 14 februari deelden CDA kandidaten Michiel Bunnik (nr. 3) en Margreeth van Dijk (nr. 7) Valentijnstaart uit aan personeel en vrijwilligers van de Savelberg in Gouda. Dit als blijk van dank en waardering voor de inzet en zorg voor kwetsbare inwoners van Gouda.

De actie sluit goed aan bij het motto: "Omzien naar elkaar". Michiel Bunnik: "De Savelberg ken ik goed, mijn oma van 94 jaar woont hier. Als ik hier ben zie ik met eigen ogen het harde werken van het personeel, de vrijwilligers en mantelzorgers om alles in goede banen te leiden. Hen nu een keer in het zonnetje zetten, vind Het CDA Gouda spant zich ook in voor mantelzorgers. Zij zijn het cement in onze samenleving en vangen vaak veel op wat lang niet iedereen ziet of weet. Toch drukt er vaak een zware last op hun schouders.

Margeeth van Dijk: "Steun voor mantelzorgers die zich dag in dag uit inspannen voor de zorg van hun naaste, een familielid of buurman is cruciaal. Als verpleegkundige en ouderenconsulente in Gouda ervaar ik dat regelmatig. Ook in de verpleeghuizen zoals hierin de Savelberg is de inzet van mantelzorgers onmisbaar. We moeten dat blijven erkennen, waarderen en ondersteunen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.