24 september 2016

CDA Gouda draagt verandermanager Van Gelder voor als kandidaat wethouder

Gisteravond laat heeft het CDA Gouda samen met de onderhandelende partijen D66, PvdA, Gouda Positief, GL, ChristenUnie en de SGP politieke overeenstemming bereikt over de vorming van een zakencoalitie. Het CDA ervoer de bestuurlijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan een oplossing voor de situatie die voor de zomer ontstond. Met een breed gedragen zakencoalitie is die oplossing gevonden. In deze coalitie delen de deelnemende partijen het vertrouwen en de wil om Gouda weer bestuurbaar te maken.

Fractie draagt Jan Willem van Gelder voor als kandidaatwethouder
De fractie heeft de heer J.W. (Jan Willem) van Gelder, momenteel verandermanager bij het UWV, voorgedragen als kandidaatwethouder.  

Fractievoorzitter Huibert van Rossum: ‘Juist nu we voor een veranderopgave staan in Gouda is er behoefte aan een stadsbestuur dat de Gouwenaar sterk betrekt bij het wel en wee van de gemeente. Die betrokkenheid is ook nodig als het gaat om belanghebbenden bij beleidsvorming, besluitvorming en uitvoering evenals de noodzaak tot gedegen communicatie. Binnen deze zakencoalitie zien wij voor die agenda ruimte om daaraan mede handen en voeten te geven. Wij zijn er van overtuigd dat Jan Willem van Gelder met al zijn ervaring en zijn persoonlijkheid van belangrijke meerwaarde is. Juist als het gaat om die veranderopgave en verbindend besturen’.

Van Rossum: ‘Ook door de jarenlange inzet van Van Gelder als voorzitter van de hockeyclub in Gouda, vervult hij in het College met die ervaring een belangrijke rol om de verbinding te versterken tussen het stadsbestuur, de raad, de Gouwenaar en belanghebbenden. Die inzet zullen we hard nodig hebben in het College om de afgesproken punten ter hand te nemen en meters te maken in realisatie. Het vertrouwen is ontstaan dat die opdracht gezamenlijk met deze zakencoalitie invulling kan worden gegeven’.

Van Gelder: ‘Ik zet mij graag in voor Gouda via deze zakencoalitie. Vanuit de gedachte dat iedereen erbij hoort en ook iedereen mee moet kunnen doen in onze stad’.  

Daarom is de afweging geweest om in deze zakencoalitie te willen deelnemen. In het besef dat er grote verschillen liggen om te overbruggen, maar dat er ook een opgave ligt om de stad weer bestuurbaar te maken met een inhoudelijke agenda waarin het CDA zich herkent.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.