06 maart 2018

CDA Gouda: "Gemeente moet vaker politieke en bestuurlijke macht afstaan aan inwoners"

CDA Gouda: ‘Gemeente moet vaker politieke en bestuurlijke macht afstaan aan inwoners’

GOUDA - CDA Gouda wil het besturen van de stad anders organiseren. De huidige manier om besluiten te nemen werkt niet meer. Een totaal versnipperde gemeenteraad en een stad met uitdagingen die niet door de politiek kunnen worden opgelost. Met die boodschap komt CDA-lijsttrekker Huibert van Rossum vandaag naar buiten.

Van Rossum: ‘Te vaak worden we geconfronteerd met besluiten waarvan blijkt dat die over de hoofden van verenigingen en bewoners heen zijn genomen. De oplossing ligt niet bij de beloftes die politieke partijen doen, maar in de manier hoe we de samenwerking in de stad structureren. De democratische spelregels moeten daarom aangepast worden.’

CDA Gouda wil verenigingen, organisaties en wijken en buurten het recht geven samenwerkingsconvenanten af te sluiten. In deze stadsconvenanten worden afspraken gemaakt over de doelstellingen, projecten en onderlinge samenwerking en de financiële middelen die daarbij horen. Van Rossum: ‘Op deze manier wordt de samenwerking niet per college periode maar over langere termijn georganiseerd. Jaarlijks moet er verslag worden gedaan over de samenwerking in de stad en wat de ontwikkelingen en opgaven zijn in een Staat van de Stad.’

Volgens de CDA-lijsttrekker kan alleen door het veranderen van de spelregels er een oplossing tegen de politieke versnippering komen. Van Rossum: ‘Hierdoor krijgen organisaties en verenigingen echt de rol die ze verdienen. Feit is wel dat gemeente en politiek daarmee een deel van hun macht moeten afstaan aan de inwoners en organisaties in de stad.’

Huibert van Rossum

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.