20 maart 2018

CDA Gouda lanceert tienpuntenplan tegen eenzaamheid in Gouda

Eenzaamheid onder oudere mensen is problematisch. Ook in Gouda. CDA Gouda is begaan met het lot van eenzame ouderen. Daarom de lancering van een actieplan tegen eenzaamheid waar ook CDA vicepremier zich landelijk voor inzet. Zo moet het vervoer van de Groene Hart Hopper in Gouda beter. Juist dat vervoer biedt de mogelijkheid aan mensen zonder netwerk een uitje te maken of naar de dokter te gaan. Verbeteringen van de Groene Hart Hopper zijn hard nodig. Het actieplan bevat ook praktische oplossingen om elkaar te helpen, zodat mensen zich minder eenzaam hoeven te voelen.

Vervoer Groene Hart Hopper verbeteren
Een belangrijk knelpunt is het vervoer. De service van de Groene Hart Hopper moet beter. Van deur tot deur kunnen reizen is cruciaal voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gebruik maken van dat vraagafhankelijk vervoer. Helaas regent het klachten en wordt erg op prijs gedrukt. CDA Gouda stelt dat aan de kaak, ook vanwege de nieuwe aanbesteding. 

75+-ers vaker bezoeken
Ook pleit het CDA Gouda voor het vaker bezoeken van 75+ers in Gouda, voor wie dat wil. Nu nog bezoekt een ouderenconsulent 75+ers een keer per vijf jaar. Dat is te weinig om iemand bij te kunnen staan en eventuele verslechtering van de leefsituatie te signaleren. Een jaarlijks bezoek is daarom vele malen beter. Ook moet de gemeente sterkere regie nemen als het gaat om de verbinding tussen allerlei goede initiatieven in de stad die strijden tegen eenzaamheid. Denk aan Coalitie Erbij, het transmuraal netwerk, burenhulp, stichting Present, Humanitas en kerken.

Mantelzorg en huishoudelijke hulp

Ondersteun onze mantelzorgers sterker. Bijvoorbeeld door respijtzorg makkelijker toegankelijk te maken of een gratis parkeerkaart. Mantelzorgers zorgen voor het omzien naar elkaar in de praktijk van alledag. Dat verdient onze steun. Ook de huishoudelijke hulp moet beschikbaar zijn daar waar nodig.

Het Tienpuntenplan tegen eenzaamheid omvat:

  1. Verbeter het vervoer van de Groene Hart Hopper zodat hulpvaardigheid voor de Gouwenaar en kwaliteit van het vervoer voorop staan en ouderen met een gerust hart gebruik durven maken van het vraagafhankelijk vervoer. 
  2. Een jaarlijks bezoek door ouderenconsulenten aan onze 75+ ers in Gouda, voor wie wil. Zo krijgt het omzien naar elkaar in de praktijk vorm en kan worden ingespeeld op signalen van ouderen die hulp nodig hebben of zich eenzaam voelen.  
  3. Biedt voldoende huishoudelijke hulp en ondersteuning voor wie hulp en zorg nodig heeft. Zo voelen ouderen zich gesteund in plaats van kwetsbaar en alleen. Daarnaast willen we dat oudere echtparen waarvan één van beiden moet verhuizen naar een zorginstelling bijelkaar kunnen blijven wonen.  
  4. Een stevige regierol voor de gemeente om de vele betrokken organisaties die zich inspannen tegen eenzaamheid sterker te verbinden. Denk aan Coalitie Erbij, het transmuraal netwerk, Burenhulp, Stichting Present, Humanitas, de Sociaal Teams en kerken.
  5. Verspreid folders met informatie over de aanpak tegen eenzaamheid en activiteiten in Gouda bij de huisarts en als insteekfolder bij weekbladen als de Goudse Post.
  6. Stimuleer de verbinding tussen jong en oud via het 'Buurthuis van de Toekomst'. Dit kan een verpleeghuis zijn waar jongeren de ouderen ontmoeten, of ouderen uit de wijk met de bewoners koffie komen drinken of bingo spelen. 
  7. Versterk de positie van de mantelzorger. Zij zijn het cement van de Goudse samenleving en zorgen voor het omzien naar elkaar in de dagelijkse praktijk. 
  8. Versterk nog meer de rol van de Chocoladefabriek als 'spin in het web' om ouderen te helpen in het digitaal vaardig zijn, bijvoorbeeld via cursussen, leesclubs en bijeenkomsten. Ook hier kunnen jongeren ouderen helpen bij het gebruik van internet en computer. 
  9. Let op woordgebruik en stijl. Bejegening is soms mensonterend. Juist onze ouderen verdienen respect. Toon dat, als gemeente, als organisaties en als bewoners van Gouda. Samen kunnen we meer! Stuur een handgeschreven kaartje naar mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken. Een klein maar mooi gebaar. 
  10. Stimuleer scholen om jaarlijks een bezoek te brengen aan ouderen die bijvoorbeeld in een verpleeghuis wonen. Met elkaar zingen is een mooie activiteit en het stimuleert ontmoeting en contact. De Goudse maatschappelijke stage is ook een mooie manier om inzet te plegen voor onze ouderen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.