18 mei 2015

CDA Gouda pleit voor meer democratisch toezicht in de regio

GOUDA – Raadslid Teun Hardjono van het CDA in Gouda pleit voor een structurele verbetering in het democratisch toezicht als het gaat om gemeenschappelijke regelingen in de regio. Bijvoorbeeld door het toezicht door middel van een regio-raad voor deze regelingen, zoals ook in regio Dordrecht met een Drechtraad het geval is. De democratie de regio wordt hierdoor verstevigd, aldus Hardjono.

Volgens Hardjono er momenteel te sprake van te weinig democratische controle. Zeker met de decentralisaties wordt zorg in regionaal verband geregeld. De manier waarop dat gaat is nu niet transparant genoeg. Soms voelt het als tekenen bij het kruisje. Hij stelt voor de manier van werken structureel aan te pakken door bijvoorbeeld een regionaal in te stellen.

Een oplossing zoals de Drechtraad kan een model zijn. De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Zij is belast met het algemeen bestuur en heeft een kaderstellende en toezichthoudende rol. Hierbij kunnen dan ook shared services van ambtenaren centraal worden geregeld. Iedere politieke fractie in de gemeenteraden van de zes deelnemende gemeenten in de regio heeft een aantal raadsleden als vertegenwoordiger. Dat waarborgt betrokkenheid van lokale politici in het regionale bestuur. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.