07 februari 2018

CDA Gouda: Steun de Kinderboerderij

GOUDA – CDA Gouda ontvangt met zorg het bericht dat de Kinderboerderij dringend ondersteuning behoeft. De kinderboerderij De Goudse Hofsteden is een belangrijke plek voor Gouwenaars en toeristen. 

De Kinderboerderij is een begrip in Gouda. Veel families en gezinnen gaan er regelmatig op bezoek met hun kinderen. Er is groen, er zijn dieren en er is plek om te spelen in een veilige omgeving. Bovendien is er veel gelegenheid om te leren rondom thema’s als het weer, klimaatbestendig zijn en groen moet je doen. Bij de kinderboerderij zijn vele vrijwilligers betrokken, reden te meer voor raadslid Eppy Boschma (nr. 2 op de kandidatenlijst) om aan te bel te trekken.

Boschma heeft vanavond de volgende artikel 38 vragen gesteld aan het Goudse college.

  1. Is het College van B&W op de hoogte van de zorgwekkende situatie waarin de Kinderboerderij zich bevindt? Zo ja, sinds wanneer is het College van B&W hiervan op de hoogte en wat is er sindsdien aan actie ondernomen?
  2. Onderschrijft het College de analyse van de Kinderboerderij dat de rek er uit is en meer ondersteuning nodig is om de Kinderboerderij te behouden voor Gouda? Zo ja, graag een nadere toelichting op welke mogelijkheden het College ziet. Ook tegen de achtergrond van de stappen die de Kinderboerderij zelf al heeft gezet om tot eigen oplossingen te komen.
  3. In hoeverre onderschrijft het College de opvatting van CDA Gouda dat de Kinderboerderij van grote maatschappelijke (meer)waarde is voor Gouwenaars, hun families en gezinnen en het inzicht dat uit de stukken blijkt dat de Kinderboerderij alles in het werk heeft gesteld om tekorten te voorkomen?
  4. Is het College met het CDA Gouda van mening dat de Kinderboerderij in Gouda een sterke plek verdient en de rek er uit is om (nog) meer van de inzet van het bestuur, de vrijwilligers, de Vrienden van de Kinderboerderij en het personeel te vragen om tekorten op te vangen?
  5. Welke mogelijkheden ziet het College om de Kinderboerderij te ondersteunen en verdere (financiële) achteruitgang te voorkomen opdat de Kinderboerderij perspectief houdt? Kan daarbij onderscheid worden gemaakt tussen korte en langere termijn?

Samen kunnen we meer. Stem op 21 maart CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.