17 juli 2019

CDA Gouda zet in op versterken mantel- en respijtzorg in Gouda

CDA Gouda heeft een notitie voor het versterken van mantel- en respijtzorg opgesteld en zal deze vandaag (17 juli 2019) aanbieden aan het College van Burgemeester en Wethouders in Gouda (wethouder Dijkstra).

Fractievoorzitter Huibert van Rossum zal dat doen tijdens de behandeling van de kadernota in de Goudse Raad. Het betreft 10 bouwstenen voor het versterken van mantel- en respijtzorg in Gouda. We doen dit juist nu omdat het College van B&W werkt aan het beleid rond het sociaal domein en daarbij ook het beleid voor mantel- en respijtzorg beziet. CDA Gouda roept op deze bouwstenen daarbij te betrekken.

Deze bouwstenen kwamen naar voren tijdens een inspiratiebijeenkomst vorige maand (13 juni) die CDA Gouda samen met Zorgpartners Midden Holland en PaletWelzijn organiseerde over mantel- en respijtzorg met o.a. landelijk aanjager respijtzorg Clémence Ross. De ‘tips’ die we toen ontvingen voor het versterken van de landelijke aanpak, hebben we Clémence Ross meegegeven die zij meegeeft aan Minister Hugo de Jonge van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De tips die we voor Gouda hebben verzameld, staan opgenomen in deze notitie en bieden we daarom nu aan.

Eppy Boschma, raadslid CDA Gouda: 'We zetten in op het versterken van mantel- en respijtzorg in Gouda. Mantelzorgers spannen zich dag in dag uit in voor het zorgen voor een partner, kind, buurman of vriend die steun nodig heeft. Dat verdient onze grootst mogelijke erkenning en waardering. Zo blijkt er nog veel onbekendheid te zijn waar mantelzorgers terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Ook is er behoefte aan een ruimer aanbod waaruit de waardering voor mantelzorgers blijkt, bijvoorbeeld via het aanbod op de Rotterdampas. Ook is er vraag naar respijtzorg. Dit om mantelzorgers die intensief zorg verlenen ruimte te geven af en toe zelf ook even op adem te komen. Juist om te voorkomen dat ze er zelf niet onderdoor gaan. Bijvoorbeeld het eenvoudiger gebruik kunnen maken van een logeerhuis of het creëren van een 'Gouweplek' in de stad helpt daarvoor'.

Fotografie: Rob Glastra. Foto: Clémence Ross, landelijk aanjager respijtzorg (in midden, witte broek), met professionals, mantelzorgers en vrijwilligers in De Hanepraij waar Zorgpartners Midden-Holland, PaletWelzijn en CDA Gouda samen een inspiratieavond organiseerden over het versterken van mantel- en respijtzorg op 13 juni 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.