27 maart 2018

CDA pleit voor betere samenwerking met spelers in de stad

Maandag bespraken de lijsttrekkers van de 13 partijen die in Gouda deelnamen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad de uitslag en blikten vooruit. 

Huibert van Rossum bepleitte samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen in de stad en goede samenwerking met de Gouwenaar. 

Hij stelde: 

'Vijf grote partijen hebben gewonnen. Al is het relatief. Een platgeslagen landschap zien we verschijnen. Vijf partijen allemaal met 4 zetels. Gouwenaars zoeken helderheid en daadkracht om de uitdagingen voor Gouda aan te gaan; veiligheid, duurzaamheid, integratie, leefbaarheid en zorg. Een eenduidig mandaat is niet gegeven. Dat onderstreept ook de noodzaak om anders te gaan werken en besturen. 

Andere spelregels zijn nodig om te zorgen dat niet over maar met de Gouwenaar tot plannen wordt gekomen. We stellen voor dat er samenwerkingsovereenkomsten worden gesloten met organisaties en verenigingen in de stad. Dat betekent ook een andere manier van samenwerken in de raad en tussen raad en College van B&W. Bestuurders moeten de gave hebben om de benodigde processen en samenwerking goed te organiseren. Wat ons betreft is dit een belangrijke randvoorwaarde voor het nieuw te vormen College. Alsmede een breed draagvlak binnen de raad is nodig om de opgaven ter hand te nemen.

Als lokale Goudse CDA hebben we tegen de landelijke trend in winst geboekt. Daar zijn we verheugd over. Er ligt een collectieve verantwoordelijkheid om met elkaar de samenwerking in Gouda te organiseren. Als CDA zien we dat er veel moet gebeuren. Daar voelen we ons op basis van de uitslag van de verkiezingen ook verantwoordelijk voor en we leveren graag een constructieve bijdrage. 

Voor een Gouda dat we door willen geven'. 

Bekend werd op 26 maart dat D66 en CU als grootste partijen het proces van formatie ter hand gaan nemen. Ze maken op korte termijn bekend welke twee informateurs een verkennende ronde gaan starten met de verschillende partijen om te bezien langs inhoud en proces wie het beste met elkaar om tafel kan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.