25 februari 2018

CDA presenteert verenigingsmanifest voor Goudse sportverenigingen

Voor een vitaal en sportief Gouda

Onlangs overhandigde Huibert van Rossum, lijsttrekker van het CDA Gouda het verenigingsmanifest 'Voor een vitaal en sportief Gouda' aan de bestuurders van Tennisvereniging Ad Astra, de Goudse Cricketvereniging en Kinderboerderij.

In Gouda zijn veel verenigingen actief op het gebied van sport en spel. De leden van deze verenigingen beoefenen met elkaar een sport, maken muziek of delen een passie. Politieke bemoeienis is vaker niet dan wel nodig. Maar ook al zijn onze verenigingen vitaal en leveren ze een belangrijke bijdrage aan Gouda, toch is de druk hoog. Vrijwilligers zijn vaak dag in dag uit in touw om het allemaal goed te laten verlopen. Daarom is steun nodig. CDA Gouda ziet de rol van de gemeente als één vanuit een relatie van gelijkwaardigheid en partnerschap. Met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Plezier in sport, spel en bewegen is onmisbaar voor jong én oud, individueel of in een team, voor jongens én meisjes! Het schept een band en is een mooie manier om elkaar te ontmoeten in Gouda. Als CDA Gouda komen we op voor het belang van verenigingen én hun vrijwilligers. We willen investeren om goede accommodaties in Gouda te kunnen realiseren.

In dit verenigingsmanifest geven we tien speerpunten weer onder het motto: ‘Voor een vitaal en sportief Gouda!’

Tien speerpunten voor een vitaal en sportief Gouda:

  1. Ieder kind is lid van een sportvereniging
  2. Gratis verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers (VOG)
  3. Stimuleringsfonds sport voor verenigingen blijft
  4. De Goudapas moet eenvoudiger
  5. Scoren met energie
  6. Steun voor de Kinderboerderij, scouting en de Dierenweide
  7. Bewegen voor ouderen stimuleren
  8. Buurthuis voor de toekomst
  9. Meer ruimte voor verenigingen
  10. Een agenda en samenwerkingsovereenkomst met verenigingen

Meer weten? 
Lees hier het verenigingsmanifest. 
Heeft u suggesties? Geef ze door via info@cdagouda.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.