10 november 2014

Dag van de mantelzorger! - blog van raadslid Eppy Boschma

Diep geraakt werd ik vanochtend toen wij de kerkdienst van de Pauluskerk in Gouda bezochten. Er werd vanuit de diaconie gevraagd om een witte roos te overhandigen aan mantelzorgers in onze stad. Om hen met zo’n mooie bloem te verblijden, te bedanken en een hart onder de riem te steken! Het echte ‘omzien naar elkaar’!

Wij waren er snel uit. Onze buurvrouw ontving ‘onze’ roos voor haar tomeloze inzet als mantelzorger. De bloem vergezeld met de mooie Bijbeltekst uit Mattheus 25: 40 ‘alles wat je voor één van de minste broeders en zusters van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan’ maakte haar blij en stemde ons dankbaar!

Morgen is het de dag van de mantelzorger! Terecht! Het gaat om mensen die dag en nacht zich inzetten voor de naaste. Die belangeloos de zorg en verantwoordelijkheid voor een familielid of buurgenoot op zich nemen. Dat is goud waard! Daarom vinden wij ook vanuit het CDA dat mantelzorgers alle steun verdienen. Zeker nu er met alle veranderingen in de zorg nog veel meer druk op hun schouders komt.

Het CDA diende om die reden met o.a. D66 een amendement in tijdens de besluitvorming over de zorgplannen afgelopen woensdag de 5e november in de Goudse gemeenteraad. Om daarmee - naast voldoende respijtzorg en de introductie van een mantelzorgkortingspas - de komende periode mét mantelzorgers zelf in gesprek te gaan. Om hen te vragen welke steun zij zelf nodig hebben om hun zorg goed te kunnen blijven verlenen. Wij willen dat dit leidt tot de juiste ondersteuning en zullen vanuit het CDA de vinger aan de pols houden.

Ook Mona Keijzer doet dat vanuit het landelijke CDA. Zij heeft dit weekend op het CDA congres in Alkmaar een meldpunt voor mantelzorgers geopend: “Meld het Mona”. Met het meldpunt wil het CDA van mantelzorgers zelf horen, waar zij tegenaan lopen nu onder meer de langdurige zorg per januari wordt overgeheveld naar de gemeenten.

“Voor mantelzorg kies je niet. Mantelzorg overkomt je als iemand waar je van houdt ziek wordt en zorg nodig heeft. Deze zorg is voor de hele samenleving onvervangbaar en onbetaalbaar”, zei Keijzer op het Congres. “Hun ervaringen zijn een belangrijke graadmeter voor het succes van de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten”.

Het CDA gaat de binnengekomen reacties bundelen en gebruiken bij haar beoordeling van de uitvoering van de decentralisatieplannen van het kabinet. Het meldpunt is te vinden via www.CDA.nl/meldhetMona. De eerste signalen en verhalen stromen nu al binnen!

-

Je kunt mij bereiken via eppy.boschma@gouda.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.