20 augustus 2015

De mens voorop in het sociaal domein - CDA fracties regio Midden-Holland slaan handen ineen

Dat is de titel van het zorgpamflet dat de zorgwoordvoerders van de vijf CDA-fracties in de regio Midden-Holland lanceren. Met alle veranderingen in de zorg slaan zij de handen ineen met een gezamenlijke inzet. Donderdag bezoeken zij in het kader van een zorgtoer diverse zorgactiviteiten in alle vijf gemeenten in de regio Midden-Holland. Zij starten in Waarder en vervolgen het bezoek in Gouda, Waddinxveen, Moordrecht en sluiten af in Bergambacht.

Sinds januari is de overheveling van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet naar de gemeenten een feit. Deze veranderingen zijn heel complex. De vijf gemeenten in Midden-Holland werken dan ook intensief samen. Terecht, want de kaders zijn strak en de budgetten te laag. De 5 CDA zorgwoordvoerders stellen dat uitsluitend het opzetten van de financiële of bestuurlijke bril niet volstaat. Dan verliest de mens. Uitgangspunt voor het zorgbeleid moet steeds zijn ‘Wat betekenen alle veranderingen voor mensen’?

De mens voorop

Mensen vormen samen onze buurten en wijken, onze maatschappelijke organisaties en bedrijven. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan de samenleving. Daarom staat in dit zorgpamflet centraal wat nodig is zodat mensen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dat betekent; wie zorg nodig heeft, moet dat krijgen. Daar passen geen eventuele opnamestops of hernieuwde lange wachtlijsten bij.

Langer thuiswonen gaat niet vanzelf

Eén van de zes hoofdthema’s van de gezamenlijke inzet is het bijstaan van onze ouderen. Velen van hen wonen steeds langer thuis. Maar dat gaat niet vanzelf. Het betekent uiteindelijk een grotere vraag naar zorg in de thuissituatie. De CDA-fracties in Midden-Holland willen dan ook voldoende en goed toegankelijke huishoudelijke hulp, snelle duidelijkheid over de eigen bijdrage die mensen moeten betalen en willen ook de aanval inzetten op eenzaamheid.

Klik hier om het zorgpamflet te openen (Word-document).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.