06 februari 2015

Fractieflits en bericht aan de leden

Aan de CDA-leden te Gouda,

De nieuwe fractieflits staat online! De sluiting van het Hertenkampje, de huishoudelijke hulp, een sexclub in de binnenstad en natuurlijk de Prins Willem-Alexander kazerne.... De CDA-fractieleden behartigen uw belangen en de belangen van andere Gouwenaars. U leest erover in de nieuwsflits.

Graag nodigen wij u uit voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 10 maart. We starten om 19.30 uur met het huishoudelijk gedeelte: drie nieuwe bestuursleden en het financieel jaarverslag. Vanaf 20.00 uur houden we een thema-avond over "Water in Gouda". Dit thema hangt samen met de nadere verkiezingen voor de Waterschappen. Nadere informatie over sprekers en locatie volgen spoedig.

Wij maken u graag attent op de campagne-activiteiten. Op woensdag 18 maart kiest Nederland en Gouda nieuwe Provinciale Staten èn nieuwe Waterschappen. Werk aan de winkel! Marco Kastelein - voormalig wethouder in Gouda - staat verkiesbaar op nummer twee voor het waterschap in onze regio. Begin maart zullen levensgrote CDA-letters rondreizen door de provincie samen met diverse CDA-kandidaten, zie bijgevoegde foto, "Het CDA staat achter u". Kijkt u op www.cda.nl/zuid-holland/ voor nadere informatie. Op zaterdag 14 maart is er de vertrouwde verkiezingsmarkt achter de Waag. Op die dag zullen we met een lang blauw lint - als het water boven ons hoofd - door de binnenstad aandacht vragen voor de aanstaande Waterschapsverkiezing. Doet u mee of komt even langs om te kijken?

Met vriendelijke groet,

Bestuur CDA Gouda

P.S. Klik hier om de fractieflits te openen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.