27 december 2010

Gezocht: voorzitter CDA Gouda

Gezocht nieuwe voorzitter CDA Gouda

Het CDA staat voor een grote uitdaging om weer inhoud te geven aan de Christendemocratie in de 21ste eeuw. Een uitdaging die zowel op landelijk als lokaal niveau inhoud moet worden gegeven. Ook in Gouda staan wij als CDA voor deze opgave. Een belangrijke rol hierin is weggelegd  voor de voorzitter van de afdeling CDA Gouda.   

Het CDA Gouda zoekt met ingang van maart 2011 een nieuwe voorzitter. Derhalve vragen we u als lid om u zelf te melden danwel namen aan te dragen van leden welke u geschikt acht voor de functie van voorzitter.

Deze namen moeten voor 10 januari schriftelijk of per mail aan de selectiecommissie worden doorgegeven. In februari worden vervolgens de gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. Tijdens de algemeen ledenvergadering van 24 maart zal de nieuwe voorzitter worden gekozen.   

De profielschets voor de voorzitter is te vinden op www.cdagouda.nl  

Uw kunt schriftelijk danwel per mail uw belangstelling kenbaar maken c.q. namen van geschikte leden noemen te richten aan de voorzitter van de selectie commissie:

H, Hoogmoed

Weegbreegaarde 4

2803 TH Gouda

e-mail adres  [email protected]

Ook kunt u bij hem een schriftelijk exemplaar van de profielschets opvragen

De selectiecommissie;

Henk Hoogmoed (voorzitter), Lydia van der Niet, Huibert van Rossum  

 Profielschets nieuwe voorzitter CDA Gouda

 Taken:

CDA Gouda zoekt voor de komende vier jaar een nieuwe voorzitter. De voorzitter is het gezicht van de Goudse CDA afdeling. 

 De voorzitter:

- geeft richting en inhoud aan partijprofiel en partijontwikkeling.

- vervult een actieve rol bij de kandidaatsstelling voor de Raad

- onderhoudt actief de contacten met de Goudse CDA fractie. Toetst permanent het functioneren van de fractie en de wethouder.

- onderhoudt de contacten met regionaal, provinciaal en landelijk CDA.

- zorgt voor een actieve en dynamische CDA afdeling en betrekt de leden hierbij.

- leidt de vergaderingen van het bestuur en van de algemeen ledenvergaderingen

- onderhoudt contacten met de voorzitters van aanverwante partijen.

 Samengevat: de voorzitter houdt het overzicht, voert de regie en bewaakt de procedures en zorgt voor dynamiek.

Profiel:

De voorzitter die wij zoeken en die de bovenstaande taken op zich wil nemen, moet daarom voldoen aan de volgende criteria.

- een herkenbaar christendemocraat zijn.

- in staat zijn een herkenbare relatie (te ontwikkelen en) te onderhouden met de regionaal, provinciaal en landelijk CDA.

- communicatief en enthousiasmerend.

- met de andere bestuursleden dynamiek in de organisatie kan brengen, mede door invulling te geven aan de betrokkenheid van leden.

- leiding kan geven en organisatorisch sterk is.  

- hebben van een Gouds netwerk en of in staat nieuwe, functionele netwerken op te kunnen bouwen.

- mensen betrekken en enthousiasmeren. Initiatief nemen en initiatief van anderen ondersteunen.  

Samengevat: de vrouw of man die we zoeken moet een prettig persoon zijn die goed kan en wil samenwerken met andere mensen en enthousiast, inspirerend en integer is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.