20 oktober 2014

Goudse CDA-ledenvergadering op 30 oktober

GOUDA – Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert het bestuur van CDA Gouda een Algemene Ledenvergadering. Er zal onder andere gesproken worden over de visie van het CDA op Gouda: ‘Voor Gouwenaars, Voor elkaar’. 

Fractievoorzitter Huibert van Rossum met CDA-leden in gesprek gaan over de Goudse politiek aan de hand van het document ‘Voor Gouwenaars, Voor elkaar’. Het CDA gaat voor het versterken van de stad door ruimte te geven aan vrijwilligers en initiatieven vanuit de wijk en buurt. Van Rossum zal de leden meenemen in de visie en werkwijze van de fractie.

Op de ALV zal afscheid worden genomen van bestuursleden Margreeth van Dijk en Henk Hoogmoed. Zij zaten sinds 2006 in het bestuur. Het bestuur heeft Eric Bergamin bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur en zal hem in de ALV voordragen. Het CDA-afdelingsbestuur voert op dit moment gesprekken met andere leden om zitting te nemen in het bestuur. De heer Christiaan Karman zal tijdens de ALV terugtreden als voorzitter. Hij kan het voorzitterschap niet langer combineren met zijn groeiende bedrijf en zijn gezin. Het afdelingsbestuur respecteert zijn beslissing en zal aan de leden voorstellen Hans Alderliesten aan te stellen als interim-voorzitter.

De ALV begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3, 2805 CG Gouda. CDA-leden maar ook belangstellenden zijn van harte welkom.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.