09 maart 2015

Goudse CDA’ers Marco Kastelein, Peter Fasol en Jankees Salverda verkiesbaar voor aankomende verkiezingen

GOUDA – Voor de aankomende verkiezingen zijn Marco Kastelein, Peter Fasol en Jankees Salverda namens het CDA verkiesbaar. Een stem op een Goudse kandidaat betekent meer invloed in de provincie en de waterschappen. Een stem op deze Gouwenaren betekent een stem op Gouda. Het is van belang dat Gouwenaren in het Waterschap en de Provinciale Staten gekozen worden. De Goudse CDA-kandidaten zijn herkenbaar en aanspreekbaar en willen Gouda graag vertegenwoordigen.

Marco Kastelein hoopt verkozen te worden, hij staat op plaats 2 voor Waterschap Rijnland: “Het CDA staat voor een goed functionerend waterschap, maar het CDA staat ook achter u. Ik wil als CDA-bestuurder open staan voor uw ideeën. Ruimte voor initiatieven van inwoners en grondeigenaren. Water is van cruciaal belang voor onze mooie stad Gouda. Ik wil mijn bestuurlijke kwaliteiten inzetten voor veilig wonen in een waterrijk gebied en voor voldoende en gezond water.” In het dagelijks leven is Kastelein pensioenfondsbestuurder. De afgelopen acht jaar was hij voor het CDA wethouder in Gouda. Als wethouder hield hij zich bezig met ruimtelijke ordening, bouwprojecten, stedelijk beheer, sport en water. Deze bestuurlijke ervaring wil hij graag meenemen naar Rijnland. CDA’er Jankees Salverda is eveneens verkiesbaar voor waterschap Rijnland, hij staat op plaats 18 voor het waterschap Rijnland.

Peter Fasol wil de provincie graag relevanter maken voor Gouwenaren: “Provinciale beleidsthema’s lijken voor veel mensen vaak een ver van mijn bed show. Ten onrechte. Maar om provinciale politiek relevant te maken voor burgers is meer nodig dan ‘uitleggen’ wat de provincie doet. Eerder andersom: we moeten datgene wat burgers bezighoudt weten te vertalen naar de soms erg bestuurlijke realiteit van het Provinciehuis.” Fasol is als eindredacteur werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aankomende dinsdag 10 maart zullen zij zich presenteren aan het publiek op de thema-avond ‘Water in Gouda’. Deze avond wordt georganiseerd door de CDA-afdeling te Gouda. Tweede Kamerlid Jaco Geurts zal ook spreken. De bijeenkomst wordt gehouden in De Kleischuur, Vest 2, te Gouda. Aanvang 20.00 uur, entree gratis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.