20 september 2017

Het College presenteert het mobiliteitsplan. "Betrokkenheid Gouwenaar is een must", stelt raadslid Eppy Boschma

Stad in beweging. Zo heet het mobiliteitsplan waar de raad in Gouda zich deze week over buigt. Een mooie titel. Maar voor je het weet zorgt het plan dat Gouda straks een onneembare vesting wordt. De teksten zorgen voor veel onrust bij bewoners, ondernemers en ook bij CDA Gouda. Wethouder Hilde Niezen van GroenLinks geeft aan dat de soep niet zo heet gegeten wordt, maar toch. Vanuit het CDA hebben we verbetervoorstellen ingediend. Want we willen helderheid.

Als CDA Gouda zetten we in op een Gouda dat bereikbaar blijft, waar de doorstroming van het verkeer verbetert, waar duurzaamheid én verkeersveiligheid hoog op de agenda staat en er oog is voor een goede ontsluiting in de regio.

Verbetervoorstellen dus. Maar welke?

Betrokkenheid belanghebbenden en raad bij keus voor concrete maatregelen
We willen klip en klaar vastleggen dat belanghebbenden, zoals bewoners en ondernemers, intensief betrokken zijn bij de uitwerking en het proces om te komen tot keuzes over uiteindelijke concrete verkeersmaatregelen. Zonder draagvlak geen succesvolle mobiliteit is onze stelling. Ook als raad willen we vinger aan de pols houden en vragen voorgenomen besluiten eerst met de raad te delen zodat wij er wat van kan vinden.

Geen knip Bodegraafsestraatweg
Opheffen op een aantal plekken van doorgaand verkeer, zoals de voorziene knip op de Bodegraafsestraatweg, willen we niet op die manier. De focus moet gericht zijn op het verminderen of ontmoedigen van het doorgaande verkeer. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de singels en het stuk van Rotterdamseweg naar Goejanverwelledijk. En wie weet komen bewoners, ondernemers, kennisinstellingen en gemeente uiteindelijk wel tot hele andere oplossingen. Een Green Deal emissieloze binnenstad?

Plaswijckweg verkeersveiliger
Al voordat ik raadslid werd, herinner ik mij de bijeenkomsten waarin wijkteam Plaswijck al met scholen en hun leerlingen bezig was om plannen te maken voor meer verkeersveiligheid op de Plaswijckweg. Maar liefst 40 suggesties hebben ze aangeleverd. Maar tot hun, en ons verdriet staat er weinig concreet opgenomen in het plan. Ook dat moet anders. Christiaan Quik stelt daarom met mij en anderen voor in ieder geval snel een aantal schoolzones aan te leggen.

Betaald parkeren niet zonder draagvlaktoets
Op een aantal plekken in de stad - rondom gebieden waar betaald parkeren geldt, heb je soms dat de verkeersdruk vanwege het parkeren steeds een straat opschuift. Maar dat mag geen reden zijn om in die gevallen betaald parkeren in te voeren zonder de bewoners serieus te horen. Juist die betrokkenheid van bewoners is goud waard en moeten we koesteren.

Aanpakken chaotische situatie fietsparkeren Binnenstad
Stoort u zich weleens aan de chaotische situatie van het fietsparkeren? Iedereen doet maar wat zo lijkt het. Dat moet beter. Wij vragen vooruitlopend op een fietsverbeterplan alvast concreet een aantal acties in te zetten. Dat kan van alles zijn. Als het fietsparkeren er maar overzichtelijker van wordt en handhaving versterkt.

Daar zetten wij ons voor in bij de behandeling van het mobiliteitsplan. 
Opdat Gouda een stad in beweging blijft. 

Ik ben benieuwd…

Eppy Boschma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.