29 oktober 2019

In memoriam: oud-wethouder Wil van den Bos

In memoriam: oud-wethouder Wil van den Bos (1940-2019)

Op 79-jarige leeftijd is op dinsdag 15 oktober oud-CDA-wethouder Wil van den Bos in zijn woonplaats Wateringen overleden. Zijn opvolger, oud-wethouder Herman Lenderink, schreef een uiteenzetting over het leven van zijn gewaardeerde collega. 

Wil van den Bos Czn. werd in Naaldwijk geboren op 24 mei 1940 in een traditioneel, groot tuindersgezin van gereformeerde huize.

Hij doorliep de Rijks Tuinbouwschool, werkte mee in het bedrijf en studeerde avond-HBS. Na zijn militaire diensttijd ging hij politicologie studeren in Amsterdam. Hij werd lid van het Anti-Revolutionaire Studentencorps, geworteld in de gereformeerde en de A.R. traditie. Hij was toen al zeer sociaal bewogen en ambieerde een politieke bestuurlijke carrière: daar lag zijn hart.

Na zijn studie ging hij werken bij de Abraham Kuiper Stichting in Den Haag. In 1970 ging hij in Gouda wonen. In 1974 kwam hij in de Raad voor de A.R. en in 1978 werd hij wethouder.

Dat was een moeilijke tijd voor de gemeentepolitiek met discussies hoe Gouda verder moest worden uitgebreid. Met de portefeuille Volkshuisvesting was hij daarbij zeer nauw betrokken. Onder zijn verantwoording viel de uitbreiding van de stad in oostelijke richting (nu de wijk Goverwelle) of ook in westelijke richting (nu de wijk Westergouwe).

Dit leidde tot een dik rapport van de zogenaamde commissie Post waarin besloten werd dat in eerste instantie alleen in oostelijke richting zou worden uitgebreid (in 1993 zou zijn opvolger wethouder Herman Lenderink de start geven voor Westergouwe). 

Met grote inzet heeft hij bijgedragen aan die besluitvorming.  Hij was er trots op dat er in de nieuw te bouwen wijk veel plek ingeruimd was voor sociale woningbouw: altijd was hij in de weer voor de zwakke kant van de samenleving. Hij wilde ook snel resultaat behalen, zonder al te veel  discussies. In “geouwehoer kun je niet wonen” sprak hij de bekende wethouder Jan Schaefer van Amsterdam na.

In het College van B&W bereikte hij niet altijd even makkelijk zijn doel. Af en toe was hij ietwat rechtlijnig en rebels, altijd wel zeer doordacht, en met een open oog/oor en respect voor andersdenkenden. Daardoor bleven er goede persoonlijke verhoudingen bestaan.

In de gemeenteraad kon hij de dingen “recht voor zijn raap” stellen, maar met een zekere humor en vooral met gevoel voor de sociale en rechtvaardige kant van de samenleving. Wil van den Bosch heeft de kernbegrippen van het CDA voluit proberen waar te maken. Rentmeesterschap was voor hem zeer belangrijk.

Bij zijn afscheid in november 1988 noemde de toenmalige burgemeester Broekens hem bouwpastoor. Dit vanwege de vele bouwprojecten die hij tot stand had gebracht. Zijn eerste bouwproject was echter maar bescheiden. Het ging om 11 huurwoningen aan de Blekersingel en 5 koopwoningen aan de Ridder van Catsweg, maar er volgden er vele met als slot de start van de wijk Goverwelle.

Politiek kwam het besluit tot bouw van de nieuwe wijk niet gemakkelijk tot stand: men was bang dat er met de bouw van een nieuwe wijk een financieel gat zou ontstaan. Wethouder Wil van Den Bosch heeft veel bijgedragen aan deze discussie: hij was ervan overtuigd dat dit niet het geval zou zijn en dat Gouda deze wijk nodig had voor zijn inwoners. Hij mocht dan ook de eerste paal slaan in Goverwelle bij de start van het bouwen van 307 woningen. Later werden dit er bijna 4000.

De afscheidsdienst in de stampvolle Oude Kerk in Naaldwijk was geheel in de lijn van Wil. Mooi was het slotlied, dat geheel aansloot bij de gedachten van Wil, zoals hij gekend is.

“Laat dan mijn hart U toebehoren,

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

Omdat de hemel mij begroet.” 

 

CDA Gouda wenst alle nabestaanden veel sterkte. 

 

Foto: Thierry Schut

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.