13 maart 2018

Mobiliteit in de Gouwestreek

Een verbetering van mobiliteit is nodig om tegelijk het unieke landschappelijke karakter van onze regio te bevorderen. Zo kan een goede doorstroming ongewenst sluipverkeer op binnenwegen tegengaan, stellen de CDA-afdelingen Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Waddinxveen en Gouda in dit manifest

Mobiliteit voor reizigers

 • Elke automobilist in de regio kent het beruchte knooppunt van A12/N11/N459. Voor een goede ontsluiting en doorstroming is de zogenaamde Bodegraven-boog met rechtstreekse aansluiting op de A12 zeer noodzakelijk.
 • Het Rijk wil de A20 verbreden tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda. Wij zijn voorstander van deze verbreding en willen aandacht geven aan eventuele nieuwe flessenhalzen. De verbreding moet landschappelijk goed worden ingepast en gepaard gaan met geluidswerende maatregelen. Ook mag de luchtkwaliteit niet verslechteren. Een maatregel die hierbij past, is de aanleg van een snelfietsroute.
 • De afrit en toerit van de A12 bij Gouda moeten behouden blijven. Het kan niet zo zijn dat Gouda afhankelijk wordt van een langere, kwetsbare route via een parallelstructuur met een beweegbare brug, verkeerlichten en gelijkvloerse kruisingen. Dat leidt tot meer fileleed en opstoppingen en is slecht voor ondernemers, scholen en recreanten.
 • Capaciteitsuitbreiding van de N457 (Gouda – Aansluiting Moordrecht op A20) en aansluitende wegen is nodig om de groeiende autodruk vanuit Westergouwe op Goudse uitvalswegen op te vangen.
 • Rekening houden met de spits bij het openen van sluizen en bruggen voorkomt het onnodig vastlopen van het wegverkeer.
 • Voor Waddinxveen en Boskoop is de afhankelijkheid van bruggen fnuikend voor toegankelijkheid, bloeddruk en milieu. Een nieuwe oeververbinding is nodig. Deze mag geen afbreuk doen aan de waarde van het landschap en de natuur.
 • OV kan een grote bijdrage leveren aan fatsoenlijke reistijden. Verdubbeling van het spoor tussen Utrecht en Alphen a/d Rijn is nodig, evenals een kwartiersdienst op Bodegraven en Woerden.

Fietsen in de bebouwde kom aantrekkelijker

 • De leefbaarheid, luchtkwaliteit en veiligheid in de stad kunnen beter door fietsen aantrekkelijker te maken dan gemotoriseerde manieren van voortbewegen. 

Minder verkeer op polderwegen

 • Er komen fietssnelwegen tussen Waddinxveen en Gouda en tussen Nieuwerkerk en Rotterdam.
 • De vaak smalle wegen in het Groene Hart zijn niet berekend op snel en zwaar (sluip)verkeer. Wegen gaan kapot, de verkeersveiligheid van andere verkeersdeelnemers komt in gevaar, er is overlast voor aanwonenden, de stilte wordt verstoord. Dit moet worden tegengegaan, bijvoorbeeld met wegversmallingen.

Overlast vliegverkeer terugdringen

 • Het vliegverkeer boven het Groene Hart is de afgelopen jaren helaas toegenomen. De overlast voor bewoners en aantasting van de stilte in het Groene Hart moet worden teruggedrongen in samenwerking met andere overheden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.