20 november 2019

Ontwikkelingen Turfmarktkerk

De afgelopen tijd is de Turfmarktkerk veel in het nieuws geweest. Kort samenvattend: enige tijd geleden kwam de vorige eigenaar van de Turfmarktkerk tot de conclusie dat de bouwkundige staat van de kerk dermate slecht was, dat hij afzag van herontwikkeling. Hierop kocht de huidige eigenaar – tevens de buurman van de kerk - het kerkgebouw met als doel het gebouw te behouden en het te ontwikkelen tot congreslocatie met appartementen. In 2017 werd duidelijk dat de kerk vanwege de slechte staat van het gebouw toch niet behouden kon blijven; sloop was onvermijdelijk. Hierop paste de eigenaar zijn plan aan, waarbij hij binnen de contouren van de historische kerk appartementen wilde realiseren. Dit plan leidde tot wisselende reacties uit de directe omgeving; sommige buren vonden het te grootschalig of vreesden een inbreuk op hun privacy.

Vorig jaar heeft de gemeente een voorbereidingsbesluit genomen, waarbij het bestemmingsplan van de kavel werd bevroren. Dit was nodig om het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat dit beter in de kwetsbare binnenstedelijke omgeving van de Turfmarkt past. De eigenaar zal hiervoor door de gemeente worden gecompenseerd voor de zogeheten planschade. Helaas bleek vervolgens dat sprake was van acuut instortingsgevaar van de kerk, waardoor de gemeente bestuursdwang tot sloop moest toepassen. Tijdens dit proces moesten omwonenden vanwege de veiligheid tijdelijk hun huizen verlaten.

Het proces tot nu toe heeft geleid tot een conflict tussen de eigenaar en de gemeente over de toekomstige bestemming, de afwikkeling van de kosten van de bestuursdwang en een derving van inkomsten. Daarnaast betwist de eigenaar de rechtmatigheid van de bestuursdwang. Inmiddels lopen er verschillende juridische procedures tussen de eigenaar, de gemeente en omwonenden. Dit is een situatie die wij als fractie zeer betreuren. 

Het CDA heeft het standpunt ingenomen dat de uitkomst telt. Het is van belang zo snel mogelijk toekomstperspectief te schetsen: de puzzel bestaat uit het nieuwe bestemmingsplan, de planschade en de kosten van de bestuursdwang. Wanneer duidelijk is hoe deze eruit zien, weten partijen waar ze aan toe zijn en ontstaat er ruimte voor toenadering. Alleen zo kan tot een bestendige invulling van het gebied kan worden besloten. Deze weg doet het meeste recht aan alle verschillende belangen. 

Helaas leidt dit dossier tot veel polarisatie in de gemeenteraad. Oppositiepartijen spreken al een jaar over het houden van een raadsenquête. Afgelopen debat over dit dossier brak de oppositie in, week af van de vastgestelde agenda en eiste een enquête over zaken die nu onder de rechter liggen. Hier gaan wij niet in mee. Een enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de raad tot zijn beschikking heeft - de bazooka van onze bevoegdheden. Het spreekt voor zich dat je daar terughoudend mee om moet gaan. Het lijkt er niet op dat informatie uit een enquête significant zal afwijken van informatie uit reguliere vragen. De rechter is eerst aan zet. De enquête zet de verhoudingen verder op scherp en draagt niet bij aan de oplossing die volgens ons nodig is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.