02 februari 2018

Samen meer met Margreeth van Dijk

Voor elkaar zorgen!

‘“Ik zweer/beloof dat ik mijn beroep als verpleegkundige op een verantwoorde en betrouwbare wijze zal uitoefenen” was mijn belofte bij de diploma-uitreiking voor verpleegkundige in 1969.

Er is veel veranderd de laatste jaren binnen de zorg. De landelijke overheid heeft veel taken overgeheveld naar de gemeentelijke overheid. Het CDA wil zorg voor wie zorg nodig heeft. Mensen mogen niet tussen wal en schip vallen en hebben behoefte aan één aanspreekpunt. Ook Gouda, liggend in het Groene Hart van Holland, heeft met deze ontwikkelingen te maken. Onze stad met het Groene Hart Ziekenhuis, zorgorganisaties zoals Zorgpartners en de Vierstroom met hun verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg zijn niet ontkomen aan deze ontwikkelingen.

Landelijk, maar ook Gouda kent als gevolg van deze ontwikkelingen personeelsschaarste voor deze organisaties en vrijwilligers zijn taken gaan overnemen. Als gepensioneerde verpleegkundige met ervaring in zieken- en verpleeghuis, wijkverpleging en onderzoek heb ik als vrijwilliger de taken opgenomen van WMO-ouderenvoorlichter en kerkvrijwilliger in het verpleeghuis de Hanepraij.

Als betrokken CDA’er zet ik me landelijk in om gevraagd en ongevraagd zorg advies te geven aan de CDA-fractie van de Tweede Kamer. Ditzelfde heb ik de laatste raadsperiode gedaan voor de raad.

In Gouda zorgen we voor elkaar met zorg voor wie zorg nodig heeft

Graag wil ik me in de komende raadsperiode opnieuw inzetten voor de zorg van de stad. Zo pleit ik ervoor dat elke bewoner zijn best doet met preventieve maatregelen om zijn eigen zorg als zijn zorg te zien. Bij de gemeente krijgt preventie en vroegsignalering meer aandacht. Maar soms is die eigen zorg niet meer mogelijk zelf te verlenen en wordt er hulp van anderen gevraagd. Wat dat betekent? Een betere positie voor de mantelzorger en een centrale rol voor de huisarts of thuiszorg om met hun adviezen de Gouwenaars zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Lukt dat niet meer dan is opname in een instelling noodzakelijk met een integraal actieplan, een onafhankelijke cliëntondersteuning, duidelijke informatie en respectvolle bejegening voor de mensen die zorg nodig hebben. Hierin wil ik graag dat er goed geluisterd wordt naar de wens van de Gouwenaar en meegewogen in het zorgplan. Mochten hier zich complicaties in voordoen om de wensen te realiseren, dat de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en vrijwilligersorganisaties van Gouda waar mogelijk Gouwenaars helpen hun wensen te realiseren. En dit niet alleen op papier of in de raad, maar écht, zonder dat Gouwenaars verzuipen in administratieve rompslomp.

Als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen ben ik blij het verkiezingsprogramma van CDA Gouda als speerpunt aangeeft het verbeteren van de zorg door het bevorderen van een intensievere samenwerking tussen professionals en vrijwilligers – oordeel zelf. Stem zorg, stem CDA!

Margreeth van Dijk, kandidaat no. 7 voor het CDA Gouda

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.