29 januari 2018

Samen meer met Marinus de Valk

Veiligheid en inspraak in de wijk

De laatste tijd is er veel meer aandacht voor de wijk. Oh ja, hoe dat zo? Nu, dat ervaar ik zo in de wijk waarin ik woon, te weten Plaswijck. Daar is namelijk een nieuwe manier van samenwerken ontstaan tussen bewoners, politie en de gemeente en dat gaat werken! Gezamenlijk wordt bepaald welke veilligheidszaken in een wijk worden aangepakt. Voor het eerst in Gouda krijgen bewoners meer zeggenschap over de inzet van handhaving en toezicht in de wijk. Hoe? Nou lees maar verder. Deze aanpak wordt “Buurt Bestuurt” genoemd.

De stimulator achter deze ontwikkeling is ongetwijfeld het Wijkteam Plaswijck geweest, dat zich al jaren inzet voor de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Ik heb zelf veel vergaderingen van dit wijkteam met name over veiligheid in de wijk bijgewoond. Hierdoor gestimuleerd heb ik, samen met enkele buren, het initiatief genomen tot het oprichten van een WhatsApp-groep.

U hebt vast wel eens een bord gezien met een icoontje van een telefoon met daarnaast de tekst: “Let op! WhatsApp Buurtpreventie” Dat bord betekent, dat er een WhatsAppgroep in die buurt actief is. Deze groep richt zich op het signaleren van verdachte situaties in de wijk. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren in de buurt en biedt de mogelijkheid om verdachte omstandigheden met elkaar te delen. Dit om inbraken te voorkomen of te melden.

Heeft u of heb jij wel eens een inbraak meegemaakt? Dat is een ellendige ervaring, die je jaren bijblijft. Heb je dat eens meegemaakt, dan meld je je direct aan bij een WhatsAppgroep, wat ik u zeg! We hebben in Gouda te maken met veel inbraken. Weet u/jij hoeveel? Dat waren in 2016 nog meer dan 600 per jaar. Dat aantal is in 2017 gelukkig gedaald naar 496, maar dat is toch nog erg veel? Ik ben beheerder van een WhatsAppgroep en heb een mede-beheerder naast me. Samen proberen we mensen te betrekken bij de veiligheid van de buurt door ze op te nemen als deelnemer in de WhatsAppgroep. Meestal melden mensen zich aan voor de groep na een wervingsactie met flyers, maar er zijn ook spontane aanmeldingen, die we vaak via de gemeente Gouda binnenkrijgen. ”Buurt Bestuurt” – in het bestuur waarvan een aantal wijkbewoners zijn opgenomen - ondersteunt de WhatsAppgroepen. Zij zijn namelijk bezig met een collectieve actie wijkverlichting. Ook die actie moet zorgen voor minder inbraken en een beter veiligheidsgevoel bij bewoners. Toch is wat ik hierboven aan acties heb vermeld niet voldoende. Umoet zelf veel doen om inbrekers geen kans te geven, zoals zorgen voor een goede buitenverlichting, zorgen voor goede sloten op deuren en ramen, enzovoorts. Een tijd geleden heeft de politie in een huis-aan-huis blad een groot aantal tips aan lezers gegeven die helpen om inbraken zoveel mogelijk te voorkomen.

Het CDA steunt deze initiatieven van harte. In het verkiezingsprogramma staat veiligheid bovenaan. Daarnaast vindt het CDA Gouda het belangrijk dat zoveel bewoners betrokken raken bij de leefbaarheid en de veiligheid in hun buurt en wijk.

Marinus de Valk

(foto: Henk van Blitterswijk)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.