15 februari 2018

Wat wij de afgelopen jaren voor Gouda hebben bereikt

Zeven punten vatten het verkiezingsprogramma van het CDA Gouda (2014-2018) samen. De punten komen niet uit de lucht vallen en krijgen al langer bijzondere aandacht vanuit het CDA Gouda. In de raadsperiode 2014-2018 hebben we er veel resultaat op geboekt!

In de afgelopen jaren heeft het CDA Gouda op al die zeven punten een heel scala aan resultaten neergezet. De eerste twee jaar als oppositiepartij en vanaf oktober 2016 als coalitiepartij na de start van een zakencoalitie in verband met de bestuurscrisis van die zomer. In het onderstaande document staat een vijftigtal resultaten op een rij.

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten betreffen de extra investeringen in sport, meer ruimte voor de Gouwenaar (kracht van de samenleving), lagere lasten voor huishoudens én meer investeringen in veiligheid. Om nog meer van onze idealen te kunnen waarmaken, blijven we ons volop inzetten voor de zeven hoofdlijnen die in ons verkiezingsprogramma terugkomen.

Lees hier onze belangrijkste resultaten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.