29 september 2016

Zeven partijen sluiten akkoord om bestuurscrisis op te lossen

CDA Gouda: zakencoalitie legt extra focus op actieprogramma

GOUDA - CDA Gouda heeft het actieprogramma ondertekend dat vandaag aan de gemeenteraad is verzonden en publiek is gemaakt. Met de ondertekening van dit akkoord door zeven partijen komt de vorming van een nieuw college van B&W binnen handbereik. Fractievoorzitter Huibert van Rossum: ‘De keuze lag voor: houden we voet bij stuk, of kijken we vooruit en zoeken we mee naar een werkbare oplossing, waarbij we ook kunnen bijdragen aan een verandering van beleid.’

De uitkomst van de gevoerde gesprekken is dat zeven partijen met elkaar een zakencoalitie vormen. Zij dragen zes (deeltijd) wethouders voor. Deze werkbare oplossing met deelname van D66, PvdA, GoPo, CU, CDA, GroenLinks en SGP zorgt voor een zeer brede coalitie en betekent een forse verandering en verbreding. 

Van Rossum: ‘Deze zakencoalitie was niemands eerste keus, maar het bleek simpelweg de enige werkbare oplossing. Tijdens de onderhandelingen hebben we met elkaar zakelijke afspraken gemaakt, onder meer gericht op verandering van beleid en bestuursstijl.' 

Voor het CDA Gouda was een duidelijke vernieuwing in het bestuur een voorwaarde voor verandering in combinatie met de continuïteit. De verbreding met drie nieuwe partijen, te weten CU, CDA en SGP, is hier de invulling van. Verder zijn in het actieprogramma belangrijke afspraken gemaakt.

Als kandidaat wethouder is Jan Willem van Gelder voorgedragen. Hij is onder meer gespecialiseerd in verandermanagement. Een daarbij passende, sterk inhoudelijke portefeuille maakt dat ook echt gewerkt kan worden aan de uitvoering van het actieprogramma. Een aanpak waarin de Gouwenaar centraal staat. Daarnaast krijgt sport een flinke impuls en wordt er geïnvesteerd in lastenverlichting. Goed ook voor de portemonnee van gezinnen en mensen met een middeninkomen. Dat zijn belangrijke resultaten voor de resterende achttien maanden tot aan de volgende verkiezingen.

De afspraken binnen deze zakencoalitie zijn gemaakt om de periode tot 2018 te overbruggen. Volgende week zal de raad zich over het actieprogramma en de vorming van deze nieuwe zakencoalitie en een nieuw te vormen college van B&W buigen. 

Klik hier voor het ondertekende actieprogramma en de agenda voor de raadsvergadering van 5 oktober.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.