Hans Alderliesten

Voorzitter CDA Gouda, bestuurslid

Als senior adviseur & projectleider maatschappelijke vraagstukken ben ik werkzaam bij Movisie. Movisie is hét kennisinstituut voor het sociaal domein. Wij doen onderzoek naar vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en huiselijk geweld in opdracht van het ministerie van VWS. Samen met toegewijde professionals werken we aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen!

Als voorzitter van de CDA-afdeling in Gouda zet ik mij in voor een stad die we door willen geven. Het CDA is een politieke partij die zich inzet voor verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap en solidariteit. Begrippen die ik erg belangrijk vind. Sinds 2011 maak ik deel uit van het bestuur van de CDA-afdeling, sinds 2015 ben ik afdelingsvoorzitter. CDA Gouda is een inspirerende partij met betrokken en idealistische leden. Ik ben dankbaar om daar deel van uit te maken!

Ik wandel, lees en schrijf graag. Liefst combineer ik het: al wandelend langs de Breevaart of in het Plassengebied citaten van Augustinus overdenken. En vervolgens delen op Twitter, want delen is vermenigvuldigen. Ik wil de wereld beter achterlaten dan ik hem aantrof. Werken aan een Gouda dat we door kunnen geven aan de volgende generatie! De gemeente is niet de eerste, laat staan de enige oplossing voor problemen heeft. De focus moet niet liggen op euro’s. Ook niet op autonomie. Er zijn mensen die niet mee kunnen. We hebben te maken met verschillende snelheden. En er is leegte en vraag naar zin. Inwoners zijn in mijn ogen geen doelgroep, maar partners. De samenleving is meer dan de overheid. Ik werk graag mee aan de transitie van voorkauwen naar voordoen, van dirigent naar coach, van geld naar waarde.

Nu de overheid een stap terug doet, betekent het dat de samenleving aan zet is. Maar de samenleving kan niet alles oppakken. Als een herder zal de overheid voor de schapen uit moeten blijven lopen om de weg te wijzen; maar ook tussen de kudde in om mee op te lopen, te ondersteunen en te stimuleren; en achter de kudde aan om degenen die niet mee kunnen komen te helpen waar nodig en waar wenselijk. Kwetsbare groepen worden te vaak over het hoofd gezien én worden niet adequaat bediend.

Twitter: www.twitter.com/alderliestenJ

Website: www.hansalderliesten.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.