15 april 2020

Beveiliging milieustraat

Het CDA had lange tijd aangedrongen op extra maatregelen. De partij trok twee jaar geleden aan de bel, toen ze hoorde dat er al verschillende ongelukken hadden plaatsgevonden en meerdere bezoekers van het platform tussen de containers waren gevallen. (AD Rivierenland)

Gorinchem, 14 april 2020
Nieuw hekwerk zorgt voor extra veiligheid op afvalbrengstation Hardinxveld-Giessendam
Reinigingsdienst Waardlanden gaat vaste hekwerken aan beide zijden van het bordes
plaatsen om de veiligheid van het afvalbrengstation verder te vergroten. Het hekwerk biedt
extra valbeveiliging aan bezoekers en medewerkers. Dit heeft het bestuur van
Reinigingsdienst Waardlanden op 9 april besloten.


Veiligheidsonderzoek na twee ongevallen:

Op het afvalbrengstation in Hardinxveld-Giessendam zijn in de afgelopen jaren twee
ongevallen geweest. Bezoekers hebben letsel opgelopen dat is veroorzaakt door een val van
het bordes. Naar aanleiding van de ongevallen heeft Reinigingsdienst Waardlanden aan
onderzoeksbureau Waste Circle International (WCI) opdracht gegeven een
veiligheidsonderzoek op het station uit te voeren. Uitkomst van het onderzoek is de
aanbeveling om een vaste valbeveiliging te plaatsen om valgevaar te voorkomen.
Waardlanden volgt dit advies van WCI. Op dit moment zijn er verplaatsbare hekwerken, die
ook nu al voor voldoende veiligheid zorgen.

Reinigingsdienst Waardlanden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.