15 februari 2021

Informatiebord wateroverlast 1995 Rokerij

Hardinxveld-Giessendam, 6 februari 2021
Artikel 12 vraag Reglement van Orde: Informatiebord Wateroverlast 1995 in de Rokerij
Aanleiding:
In de raad van 21 januari 2021 is het bestemmingsplan De Rokerij vastgesteld. De CDA-
fractie heeft toen aangegeven een voorstander te zijn om in de toekomstige
groenvoorziening binnen de Rokerij een informatiebord Wateroverlast 1995 te plaatsen. Een
actueel thema omdat op dit moment er ook sprake is van hoogwater in de Merwede. Het
doel van het informatiebord is uitleg over de historie van dit gebied. Er wordt immers
gebouwd in voormalig uiterwaardengebied.
Daarmee wordt een verbinding gelegd vanuit het verleden naar het heden en de toekomst.
Niet iedere toekomstige bewoner zal de situatie van 1995 zich kunnen herinneren, terwijl de
situatie uit 1995 voor veel inwoners van Boven-Hardinxveld ingrijpend is geweest. Zij
moesten namelijk evacueren. De CDA-fractie stelt het op prijs om zowel omwonenden aan
De Buurt als toekomstige inwoners hierbij te betrekken.
Vragen:
1. Hoe kijkt het college aan om in de toekomstige nieuwbouwwijk de Rokerij aandacht te
besteden aan de wateroverlast 1995 via een informatiebord?
2. Is het college bereid om hiertoe tijdig in overleg te treden met enkele direct
omwonenden aan de Buurt en/ of toekomstige bewoners?

Met vriendelijke groet,
Timon van Zessen
CDA raadlid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.